Korekci zábleskové expozice lze použít k úpravě výkonu záblesku u blesku Master a blesků Remote v rozmezí −3 až +1 EV v krocích po 1/3 EV. Chcete-li nastavit korekci zábleskové expozice, stiskněte tlačítko W (M) a otáčejte pomocným příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota.

Tlačítko W (M)

Pomocný příkazový volič

±0 EV (stisknuté tlačítko W/M)

-0,3 EV

+1 EV

Pokud je blesk Master nebo blesk Remote nastaven na TTL či qA a korekce zábleskové expozice na hodnotu jinou než ±0,0, zobrazí se na kontrolním panelu a v hledáčku symbol Y a současnou hodnotu korekce zábleskové expozice lze zobrazit stisknutím tlačítka W (M). Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením korekce zábleskové expozice na hodnotu ±0,0. Korekce zábleskové expozice není resetována vypnutím fotoaparátu.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce zábleskové expozice viz A > Uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 b3: Krok korekce exp./zábl. exp. ).
  • Informace o volbě možnosti použití korekce zábleskové expozice společně s korekcí expozice při práci s bleskem viz A > Uživatelská funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 e3: Kor. exp. při použití blesku).