Před vložením nebo vyjmutím baterie či paměťových karet se ujistěte, že je hlavní vypínač fotoaparátu nastaven do polohy OFF (VYPNUTO). Baterii vkládejte ve vyobrazené orientaci a stiskněte její pomocí oranžovou aretaci baterie ke straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na doraz do těla fotoaparátu.

Aretace baterie

Paměťovou kartu uchopte ve vyobrazené orientaci a rovně ji zasuňte do odpovídajícího slotu tak daleko, až zaklapne do aretované polohy.

 • Paměťové karty XQD:

 • Paměťové karty SD:

Paměťové karty

 • Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet z fotoaparátu proto buďte opatrní.
 • Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu či karty.
 • Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
 • Kartu neohýbejte, nenechte spadnout a nevystavujte ji silnému mechanickému namáhání.
 • Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození karty.
 • Kartu nevystavujte působení vody, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého slunečního světla.
 • Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.

Spínač ochrany proti zápisu

Paměťové karty SD jsou vybaveny spínačem ochrany proti zápisu, aby nedocházelo k neúmyslným ztrátám dat. Pokud je spínač v poloze „blokováno“, nelze paměťovou kartu formátovat a nelze ukládat ani mazat snímky (při pokusu o spuštění závěrky se na monitoru zobrazí varování). Pro odblokování paměťové karty posuňte spínač do polohy „write“ („zápis“).

Spínač ochrany proti zápisu

Není vložena paměťová karta

Není-li ve fotoaparátu vložena žádná paměťová karta, zobrazuje se na kontrolním panelu a v hledáčku symbol S. Při vypnutí fotoaparátu s vloženou nabitou baterií v okamžiku, kdy není přítomna žádná paměťová karta, se na kontrolním panelu zobrazí symbol S.

Vyjmutí baterie a paměťových karet

Vyjmutí baterie

Vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii. Stisknutím aretace baterie ve směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii a poté ji ručně vyjměte.

Vyjmutí paměťových karet

Poté, co se ujistíte, že nesvítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu, vypněte fotoaparát, otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu a níže uvedeným způsobem kartu vyjměte.

 • Paměťové karty XQD: Stisknutím tlačítka pro vysunutí karty částečně kartu vysuňte (). Poté lze kartu ručně vyjmout ().

Paměťové karty XQD

 • Paměťové karty SD: Stiskněte kartu směrem dovnitř a následně ji pusťte (). Poté lze kartu ručně vyjmout ().

Paměťové karty SD