Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nejnovější informace naleznete na naší webové stránce nebo v brožurách.

Spona kabelu HDMI/USB

Chcete-li zamezit náhodnému odpojení kabelu, připojte dodávanou sponu vyobrazeným způsobem ke kabelu HDMI nebo k dodávanému kabelu USB (ilustrace zobrazuje kabel USB; mějte na paměti, že spona nemusí pasovat na všechny kabely HDMI třetích výrobců). Při použití spony kabelu udržujte monitor v transportní poloze.

Místo pro kabel HDMI

Místo pro kabel HDMI

Místo pro kabel HDMI

Kabel USB

Kabely HDMI a USB použité současně

Nasazení a sejmutí krytky sáněk pro upevnění příslušenství

Krytka sáněk pro upevnění příslušenství (dostupná samostatně) se zasouvá vyobrazeným způsobem do sáněk pro upevnění příslušenství.

Chcete-li krytku sejmout, uchopte pevně fotoaparát, stiskněte krytku palcem dolů a vysuňte ji ve vyobrazeném směru.

Nasazení a sejmutí dodávaného okuláru

Po zavření uzávěrky okuláru hledáčku a uvolnění aretace () lehce uchopte dvěma prsty okulár DK-17F, otočte jím a vyobrazeným způsobem jej sejměte (). Při nasazování okuláru otočte okulárem v opačném směru. Volitelné okuláry lze nasadit a sejmout stejným způsobem.

Připojení konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje

Před připojením volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje vypněte fotoaparát.

 1. Připravte si fotoaparát.

  Otevřete krytku prostoru pro baterii () a krytku průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje ().

 2. Vložte konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B.

  Ujistěte se, že konektor vkládáte se správnou orientací podle obrázku, a přitiskněte jím oranžovou aretaci baterie ke straně. Po úplném vložení konektoru zajistí aretace konektor v těle fotoaparátu.

 3. Zavřete krytku prostoru pro baterii.

  Kabel konektoru pro připojení síťového zdroje umístěte tak, aby prošel průchodkou v těle fotoaparátu, a zavřete krytku prostoru pro baterii.

 4. Připojte síťový zdroj EH-5c/EH-5b.

  Připojte síťový kabel ke konektoru pro síťový kabel (AC) na síťovém zdroji () a poté připojte kabel konektoru pro připojení síťového zdroje do konektoru DC na síťovém zdroji (). Je-li fotoaparát napájen pomocí síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje, zobrazuje se na monitoru symbol P.