Tato část návodu poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací zobrazovaných v hledáčku, na kontrolním panelu a na monitoru fotoaparátu.

Kontrolní panel Hledáček
B
(bliká)
B
(bliká)

Clonový kroužek objektivu není nastavený na nejvyšší clonové číslo.

Nastavte clonový kroužek objektivu na největší zaclonění (nejvyšší clonové číslo; 0 Typy objektivů).

Kontrolní panel Hledáček
H d

Baterie je téměř vybitá.

Připravte si plně nabitou rezervní baterii (0 Nabití baterie, Stav baterie).

Kontrolní panel Hledáček
H
(bliká)
d
(bliká)

Baterie je vybitá.

Nabijte nebo vyměňte baterii (0 Nabití baterie, Stav baterie, Další příslušenství).

Baterii nelze použít.

Kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Ve fotoaparátu nebo volitelném multifunkčním Battery Packu MB-D18 je vložena extrémně vybitá dobíjecí lithium-iontová baterie nebo baterie třetího výrobce.

Vyměňte baterii nebo, je-li vybitá, nabijte dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Baterie má vysokou teplotu.

Vyjměte baterii a počkejte až vychladne.

Kontrolní panel Hledáček
F F

Není nasazený žádný objektiv, resp. je nasazený objektiv bez CPU, pro který nebyla zadána hodnota světelnosti. Clona se zobrazuje pouze ve formě počtu clonových hodnot (EV) od plné světelnosti.

Clonová čísla se zobrazí po zadání světelnosti objektivu (0 Objektivy bez CPU).

Kontrolní panel Hledáček
F H
(bliká)

Fotoaparát není schopen automaticky zaostřit.

Změňte kompozici nebo zaostřete manuálně (0 Fotografování metodou „zaměř a stiskni“, Manuální zaostřování).

Kontrolní panel Hledáček
(Indikace expozice a času závěrky nebo clony bliká)

Objekt je příliš jasný; snímek bude přeexponovaný.

Objekt je příliš tmavý; snímek bude podexponovaný.

Kontrolní panel Hledáček
A
(bliká)
A
(bliká)

Je nastavený čas A v expozičním režimu S.

Změňte nastavení času závěrky nebo použijte manuální expoziční režim (0 S: Clonová automatika, M: Manuální expoziční režim).

Kontrolní panel Hledáček
%
(bliká)
%
(bliká)

Je nastavený čas % v expozičním režimu S.

Změňte nastavení času závěrky nebo použijte manuální expoziční režim (0 S: Clonová automatika, M: Manuální expoziční režim).

Kontrolní panel Hledáček
1
(bliká)
k
(bliká)

Probíhá zpracování snímků.

Vyčkejte dokončení zpracování snímků.

Kontrolní panel Hledáček
c
(bliká)

Pokud indikace bliká po dobu 3 s po odpálení záblesku, hrozí podexponování snímku.

Zkontrolujte snímek na monitoru; je-li podexponovaný, upravte nastavení a opakujte expozici.

Kontrolní panel Hledáček
Y
(bliká)

Je nasazený blesk, který nepodporuje redukci efektu červených očí, a je nastavený režim synchronizace blesku s redukcí efektu červených očí.

Změňte režim synchronizace blesku nebo použijte blesk, který podporuje redukci efektu červených očí (0 Volba zábleskového režimu, Blesky kompatibilní se systémem CLS).

Kontrolní panel Hledáček
n
(bliká)
j
(bliká)

Nedostatek paměti pro záznam dalších snímků při aktuálním nastavení nebo překročení limitu číslování souborů/složek.

Kontrolní panel Hledáček
O
(bliká)
O
(bliká)

Porucha fotoaparátu.

Spusťte závěrku. Pokud závada přetrvává nebo se často opakuje, kontaktujte autorizovaný servis Nikon.

Monitor Kontrolní panel
Není vložena paměťová karta. S

Fotoaparát není schopen rozpoznat paměťovou kartu.

Vypněte fotoaparát a zkontrolujte správné vložení paměťové karty (0 Vložení baterie a paměťové karty).

Monitor Kontrolní panel
K této paměťové kartě nelze přistupovat.
Vložte jinou kartu.
W, R
(bliká)

Chyba při přístupu na paměťovou kartu.

  • Použijte kartu schválenou společností Nikon (0 Schválené typy paměťových karet).
  • Pokud závada přetrvává po opakovaném vyjmutí a vložení karty, může být karta poškozená. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.

Nelze vytvořit novou složku.

Po zkopírování důležitých snímků do počítače nebo jiného zařízení vymažte soubory nebo vložte novou paměťovou kartu (0 Vložení baterie a paměťové karty, Mazání snímků, Schválené typy paměťových karet).

Monitor Kontrolní panel
m W, O
(bliká)

Pomocí fotoaparátu nelze ovládat kartu Eye-Fi.

  • Zkontrolujte, jestli je firmware karty Eye-Fi aktuální.
  • Zkopírujte soubory na kartě Eye-Fi do počítače nebo jiného zařízení a naformátujte kartu nebo vložte novou kartu.
Monitor Kontrolní panel
Paměťová karta je blokována. Přesuňte aretaci karty do polohy „write“ („zápis“). W, X
(bliká)

Paměťová karta je blokována (chráněna proti zápisu).

Přesuňte aretaci karty do polohy „write“ („zápis“) (0 Spínač ochrany proti zápisu).

Monitor Kontrolní panel
Není k dispozici v případě zablokování karty Eye-Fi. W, O
(bliká)

Karta Eye-Fi je blokována (chráněna proti zápisu).

Přesuňte aretaci karty do polohy „write“ („zápis“) (0 Spínač ochrany proti zápisu).

Monitor Kontrolní panel
Karta není naformátována.
Naformátujte kartu.
[C]
(bliká)

Paměťová karta nebyla naformátována pomocí fotoaparátu.

Naformátujte paměťovou kartu nebo vložte novou paměťovou kartu (0 Formátování paměťové karty, Schválené typy paměťových karet).

Monitor Kontrolní panel
Nelze spustit živý náhled. Čekejte.

Vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká.

Dříve než znovu zahájíte fotografování v živém náhledu nebo záznam videosekvence, vyčkejte ochlazení vnitřních obvodů fotoaparátu.

Monitor Kontrolní panel
Složka neobsahuje žádné snímky.

Paměťová karta nebo složka vybraná pro přehrávání neobsahuje žádné snímky.

Pomocí položky Přehrávaná složka vyberte složku obsahující snímky nebo vložte paměťovou kartu obsahující snímky (0 Vložení baterie a paměťové karty, Přehrávaná složka).

Monitor Kontrolní panel
Všechny snímky jsou skryté.

Všechny snímky v aktuální složce jsou skryté.

Až do volby jiné složky nebo odhalení alespoň jednoho snímku pomocí položky Skrytí snímků nelze zobrazit žádné snímky (0 Skrytí snímků).

Monitor Kontrolní panel
Soubor nelze zobrazit.

Soubor byl vytvořen nebo upraven počítačem nebo jiným typem fotoaparátu, resp. je poškozený.

Soubor nelze přehrávat na fotoaparátu.

Monitor Kontrolní panel
Soubor nelze vybrat.

Vybraný snímek nelze retušovat.

Snímky vytvořené pomocí jiných zařízení nelze retušovat.

Monitor Kontrolní panel
Videosekvenci nelze upravit.

Vybranou videosekvenci nelze upravovat.

  • Videosekvence vytvořené pomocí jiných zařízení nelze upravovat.
  • Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy (0 Oříznutí videosekvencí).
Monitor Kontrolní panel
Zkontrolujte tiskárnu.

Chyba tiskárny.

Zkontrolujte tiskárnu. Pro pokračování vyberte možnost Pokračovat (je-li dostupná) *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

Monitor Kontrolní panel
Zkontrolujte papír.

Papír v tiskárně nemá zvolenou velikost.

Vložte papír správné velikosti a vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

Monitor Kontrolní panel
Papír se zasekl.

Papír je zablokovaný v tiskárně.

Uvolněte papír a vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

Monitor Kontrolní panel
Došel papír.

V tiskárně došel papír.

Vložte papír vybraného rozměru a vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

Monitor Kontrolní panel
Zkontrolujte zdroj inkoustu.

Chyba inkoustové náplně.

Zkontrolujte inkoust. Pro pokračování vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

Monitor Kontrolní panel
Došel inkoust.

V tiskárně došel inkoust.

Doplňte inkoust a vyberte možnost Pokračovat *.

Další informace viz návod k obsluze tiskárny.