Vyvážení bílé barvy zajišťuje, aby barvy nebyly ovlivněny barvou světelného zdroje. Pro většinu světelných zdrojů se doporučuje používat automatické vyvážení bílé barvy. Pokud nelze dosáhnout očekávaných výsledků s pomocí automatického vyvážení bílé barvy, vyberte některou z níže uvedených pevných předvoleb nebo použijte manuální nastavení.

Možnost (Barevná teplota *) Popis
vAutomaticky Vyvážení bílé barvy je nastavováno automaticky pro dosažení optimálních výsledků pod většinou světelných zdrojů. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte objektiv typu G, E nebo D. Pokud se používá volitelný blesk, jsou výsledky upraveny odpovídajícím způsobem. Barevnou teplotu lze zobrazit po fotografování na obrazovce informací při přehrávání (0 Informace o snímku).
  Uchovat bílou (red. teplé barvy; 3500–8000 K)
Normálně (3 500–8 000 K)
Uchovat teplé barvy (3 500–8 000 K)
DAuto. WB pro přirozené světlo (4500–8000 K) Vyvážení bílé barvy je přizpůsobeno pro přirozené světlo a produkuje barvy blíže vnímání lidského zraku.
JŽárovkové světlo (3 000 K) Použijte pro žárovkové osvětlení.
IZářivkové světlo Použijte pro:
  Sodíkové výbojky (2 700 K) Sodíkové výbojky (používané na sportovních stadionech).
Zářivk. světlo „teplá bílá“ (3 000 K) Zářivky typu „teplá bílá“.
Zářivkové světlo „bílá“ (3 700 K) Zářivky typu „bílá“.
Zářivk. sv. „studená bílá“ (4 200 K) Zářivky typu „studená bílá“.
Zářivk. sv. „denní bílé světlo“ (5 000 K) Zářivky typu „denní bílá“.
Zářivk. světlo „denní světlo“ (6 500 K) Zářivky typu „denní světlo“.
Vysokotepl. rtuť. výbojky (7 200 K) Světelné zdroje s vysokou barevnou teplotou (například rtuťové výbojky).
HPřímé sluneční světlo (5 200 K) Použijte pro objekty na přímém slunečním světle.
NBlesk (5 400 K) Použijte s volitelnými blesky.
GZataženo (6 000 K) Použijte za denního světla při zatažené obloze.
MStín (8 000 K) Použijte za denního světla u objektů ve stínu.
KVýběr barevné teploty (2500–10000 K) Vyberte barevnou teplotu ze seznamu hodnot (0 Výběr barevné teploty).
LManuální nastavení Použijte objekt, světelný zdroj nebo existující snímek jako referenci pro vyvážení bílé barvy (0 Manuální nastavení).

Všechny hodnoty jsou přibližné a nezahrnují jemné vyvážení (je-li dostupné).

Vyvážení bílé barvy lze nastavit stisknutím tlačítka U a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se požadované nastavení nezobrazí na kontrolním panelu.

Tlačítko U

Hlavní příkazový volič

Pokud je vybrána možnost v (Automaticky) nebo I (Zářivkové světlo), můžete stisknutím tlačítka U a otáčením pomocného příkazového voliče vybrat vnořenou možnost.

Tlačítko U

Pomocný příkazový volič

Menu fotografování a menu videosekvencí

Vyvážení bílé barvy je možné vybrat také pomocí položky Vyvážení bílé barvy v menu fotografování nebo v menu videosekvencí (0 Vyvážení bílé barvy, Vyvážení bílé barvy), kterou lze použít rovněž pro jemné vyvážení bílé barvy (0 Jemné vyvážení bílé barvy) či pro práci s paměťmi manuálního vyvážení bílé barvy (0 Manuální nastavení).

v („Automaticky“)

Možnost v (Automaticky) nabízí volbu v0 (Uchovat bílou (red. teplé barvy)), v1 (Normálně) a v2 (Uchovat teplé barvy). Možnost v0 (Uchovat bílou (red. teplé barvy)) zachovává bílou barvu objektů zachycených pod žárovkovým světlem, zatímco možnost v2 (Uchovat teplé barvy) zachovává teplý barevný nádech, který běžně vnímáme pod žárovkovým osvětlením.

D („Automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo“)

Možnost D (Auto. WB pro přirozené světlo) nemusí při použití pod umělým světlem produkovat očekávané výsledky. Vyberte možnost v (Automaticky) nebo možnost odpovídající zdroji světla.

Studiové blesky

Možnost v (Automaticky) nemusí poskytovat v kombinaci s velkými studiovými blesky očekávané výsledky. V těchto případech použijte manuální nastavení nebo možnost N (Blesk) a pomocí funkce jemného vyvážení dolaďte vyvážení bílé barvy.

Viz také

Informace o variacích vyvážení bílé barvy oproti aktuální hodnotě viz „Bracketing“ (0 Bracketing).

Barevná teplota

Vnímání barvy světelného zdroje se mění v závislosti na pozorovateli a dalších okolnostech. Barevná teplota je objektivním vyjádřením barvy světelného zdroje definovaným ve vztahu k teplotě absolutně černého tělesa zahřátého na takovou teplotu, aby vyzařovalo světlo stejné vlnové délky. Světelné zdroje s barevnou teplotou okolo 5 000–5 500 K se jeví jako bílé, světelné zdroje s nižší barevnou teplotou – jako jsou například žárovky – vnímáme jako nažloutlé nebo načervenalé. Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako namodralé.

Teplejší (červenější) barvy Studenější (modřejší) barvy  

I (sodíkové výbojky): 2 700 K
J (žárovkové světlo)/I (zářivkové světlo „teplá bílá“): 3 000 K
I (zářivkové světlo „bílá“): 3 700 K
I (zářivkové světlo „studená bílá“): 4 200 K
I (zářivkové světlo „denní bílé světlo“): 5 000 K
H (přímé sluneční světlo): 5 200 K
N (blesk): 5 400 K
G (zataženo): 6 000 K
I (zářivkové světlo „denní světlo“): 6 500 K
I (vysokoteplotní rtuťové výbojky): 7 200 K
M (stín): 8 000 K

Poznámka: Všechny údaje jsou přibližné.