Objektivy bez CPU lze používat v expozičních režimech A a M a clonu nastavovat pomocí clonového kroužku objektivu. Zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti) může uživatel získat přístup k následujícím funkcím objektivů s vestavěným CPU.

Pokud je známa ohnisková vzdálenost objektivu:

 • Lze použít funkci motorického zoomování u volitelných blesků
 • Ohnisková vzdálenost je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při přehrávání

Pokud je známa světelnost objektivu:

 • Hodnota clony se zobrazuje na kontrolním panelu a v hledáčku
 • Pokud blesk podporuje režim qA (Auto aperture), upravuje se záblesková expozice v souladu se změnami nastavení clony
 • Clona je uvedena (s hvězdičkou) na obrazovce informací o snímku při přehrávání

Zadání ohniskové vzdálenosti i světelnosti objektivu:

 • Umožňuje měření expozice Color Matrix (mějte na paměti, že s některými objektivy včetně objektivů Reflex-NIKKOR může být nutné pro dosažení přesných výsledků použít integrální měření se zdůrazněným středem nebo bodové měření)
 • Zvyšuje přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem, bodového měření a i-TTL vyvažovaného vyjasňovacího záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky

Chcete-li zadat nebo upravit data objektivu bez CPU:

 1. Vyberte položku Data objektivu bez CPU.

  Vyberte položku Data objektivu bez CPU v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte číslo objektivu.

  Vyberte položku Číslo objektivu a pomocí tlačítek 4 a 2 vyberte číslo objektivu.

 3. Zadejte ohniskovou vzdálenost a světelnost.

  Vyberte položku Ohnisk. vzdálenost (mm) nebo Světelnost a stisknutím tlačítek 4 a 2 upravte její nastavení.

 4. Uložte nastavení a opusťte menu.

  Stiskněte tlačítko J. Zadaná ohnisková vzdálenost a světelnost se uloží pod zvolené číslo objektivu.

Vyvolání dat objektivu při použití objektivu bez CPU:

 1. Výběr čísla objektivu bez CPU přiřaďte některému ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Přiřaďte funkci Výběr čísla objektivu bez CPU ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

 2. Pomocí vybraného ovládacího prvku vyberte číslo objektivu.

  Stiskněte vybrané tlačítko a otáčejte hlavním nebo pomocným příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadované číslo objektivu.

  Hlavní příkazový volič

  Ohnisková vzdálenost Světelnost

  Číslo objektivu

Ohnisková vzdálenost není uvedena

Pokud není uvedena správná ohnisková vzdálenost, vyberte nejbližší vyšší hodnotu, než činí ohnisková vzdálenost daného objektivu.

Telekonvertory a objektivy se zoomem

Světelnost při použití telekonvertoru je kombinací světelnosti telekonvertoru a objektivu. Mějte na paměti, že data objektivu nejsou u objektivů bez CPU aktualizována při zoomování. Data pro různé ohniskové vzdálenosti lze zadat jako čísla samostatných objektivů, nebo je možné data objektivu upravovat tak, aby odrážela nové hodnoty ohniskové vzdálenosti a světelnosti po každém nastavení zoomu.