Při prvním zobrazení menu je automaticky vybrána položka pro nastavení jazyka v menu nastavení. Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu.

 1. Zapněte fotoaparát.

  Hlavní vypínač

 2. V menu nastavení vyberte položku Jazyk (Language).

  Stisknutím tlačítka G zobrazte menu fotoaparátu, v menu nastavení vyberte položku Jazyk (Language) a stiskněte tlačítko 2. Informace o použití menu viz „Použití menu fotoaparátu“ (0 Práce s menu fotoaparátu).

  Tlačítko G

 3. Vyberte jazyk.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte položku Časové pásmo a datum.

  Vyberte položku Časové pásmo a datum a stiskněte tlačítko 2.

 5. Nastavte časové pásmo.

  Vyberte položku Časové pásmo a stiskněte tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte místní časové pásmo (pole UTC zobrazuje rozdíl v hodinách mezi vybraným časovým pásmem a univerzálním časem UTC) a stiskněte tlačítko J.

 6. Zapnutí a vypnutí letního času.

  Vyberte položku Letní čas a stiskněte tlačítko 2. Letní čas je ve výchozím nastavení vypnutý; pokud je ve vašem místním časovém pásmu platný letní čas, vyberte stisknutím tlačítka 1 možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J.

 7. Nastavte datum a čas.

  Vyberte položku Datum a čas a stiskněte tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte položku a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte nastavení. Po nastavení hodin na aktuální hodnoty data a času stiskněte tlačítko J (mějte na paměti, že fotoaparát využívá hodiny s 24hodinovým režimem).

 8. Nastavte formát data.

  Vyberte položku Formát data a stiskněte tlačítko 2. Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte pořadí zobrazení roku, měsíce a dne a stiskněte tlačítko J.

 9. Vraťte se do režimu fotografování.

  Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Připojení k chytrým zařízením s aplikací SnapBridge

Pro stahování snímků z fotoaparátu nebo dálkové ovládání fotoaparátu nainstalujte do chytrého zařízení aplikaci SnapBridge. Další informace viz dodávaný materiál SnapBridge Průvodce připojením (pro digitální jednooké zrcadlovky).