Tento režim vyberte, chcete-li minimalizovat rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu při sklopení zrcadla do horní polohy. Chcete-li použít režim předsklopení zrcadla, stiskněte tlačítko aretace voliče snímacích režimů a otočte voličem snímacích režimů do polohy Mup (předsklopení zrcadla). Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny pro zaostření a nastavení expozice domáčkněte tlačítko zbývající část jeho chodu až na doraz pro sklopení zrcadla do horní polohy. Na kontrolním panelu se zobrazí symbol Z; opětovným stisknutím tlačítka spouště až na doraz provedete expozici snímku (v režimu živého náhledu není třeba sklápět zrcadlo do horní polohy; expozice snímku se provede prvním stisknutím tlačítka spouště až na doraz). Pokud není vybrána možnost Vypnuto v položce Možnosti pípnutí > Pípnutí zap/vyp v menu nastavení, zazní pípnutí (0 Možnosti pípnutí). Po dokončení fotografování se zrcadlo sklopí do spodní polohy.

Sklopení zrcadla do horní polohy

Pokud je zrcadlo v horní poloze, nelze vytvořit kompozici snímku v hledáčku a nelze použít automatické zaostřování a měření expozice.

Předsklopení zrcadla

Není-li provedena po dobu 30 s po sklopení zrcadla do horní polohy žádná operace, pořídí se snímek automaticky.

Zamezení rozmazání snímků

Chcete-li zabránit rozmazání snímků chvěním fotoaparátu, stiskněte tlačítko spouště jemně a plynule. Doporučuje se použít stativ.

Viz také

Informace o použití závěrky s elektronickou první lamelou pro další redukci rozmazání viz A > Uživatelská funkce d6 (Závěrka s el. první lamelou, 0 Závěrka s el. první lamelou).