Přehrávání jednotlivých snímků

Přehrávání náhledů snímků

Přehrávání jednotlivých snímků

Chcete-li přehrávat snímky, stiskněte tlačítko K. Na monitoru se zobrazí poslední zhotovený snímek. Další snímky lze zobrazit rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava po monitoru či stisknutím tlačítek 4 a 2; chcete-li zobrazit doplňující informace k aktuálnímu snímku, použijte tlačítka 1 a 3 (0 Informace o snímku).

Tlačítko K

Přehrávání náhledů snímků

Chcete-li zobrazit více snímků současně, stiskněte tlačítko W (M) během zobrazení snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Počet zobrazených snímků se každým stisknutím tlačítka W (M) zvyšuje mezi hodnotami 4, 9 a 72. Každým stisknutím tlačítka X se počet zobrazených snímků snižuje. Posunutím prstu po dotykovém monitoru lze procházet (posouvat) snímky nahoru a dolů nebo lze vybírat snímky multifunkčním voličem.

Tlačítko W (M)

Ovládací prvky pro přehrávání

1 O (Q): Vymazání aktuálního snímku
2 G: Zobrazení menu
3 L (Z/Q): Ochrana aktuálního snímku
4 X: Zvětšení snímku
5 W (M): Zobrazení více snímků
6 J: Níže popsané použití v kombinaci s multifunkčním voličem

Použití tlačítka J v kombinaci s multifunkčním voličem

Dvě paměťové karty

Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy dvě paměťové karty, můžete stisknutím tlačítka W (M) v okamžiku zobrazení 72 náhledů vybrat paměťovou kartu, ze které se bude přehrávat.

Otočení na výšku

Chcete-li snímky s orientací na výšku (portrétní orientace) zobrazovat na výšku, vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu přehrávání (0 Otočení na výšku).

Kontrola snímků

Je-li vybrána možnost Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání (0 Kontrola snímků), snímky se po expozici automaticky zobrazují na monitoru (protože je fotoaparát v tomto případě již ve správné orientaci, snímky se v režimu kontroly snímků automaticky neotáčejí). V režimu sériového snímání je zobrazování snímků zahájeno po skončení fotografování a zobrazí se první snímek aktuální série.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě doby, po kterou zůstane monitor zapnutý, pokud nejsou provedeny žádné operace, viz A > Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).
  • Informace o volbě funkce středního tlačítka multifunkčního voliče viz A > Uživatelská funkce f2 (Střední tlačítko mult. voliče, 0 Střední tlačítko mult. voliče).
  • Informace o použití příkazových voličů pro navigaci mezi snímky nebo navigaci v menu viz A > Uživatelská funkce f4 (Uživ. nastavení ovladačů) > Menu a přehrávání (0 Uživ. nastavení ovladačů).

Použití dotykové obrazovky

Během přehrávání lze použít monitor s dotykovou obrazovkou pro:


Zobrazení dalších snímků

Rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava se zobrazí další snímky.


Rychlé procházení k dalším snímkům

V režimu zobrazení jednotlivých snímků lze dotykem ve spodní části obrazovky zobrazit sloupec pro procházení snímků a poté posunutím prstu směrem doleva nebo doprava rychle procházet k dalším snímkům.

Sloupec pro procházení snímků


Zvětšení (pouze snímky)

Pomocí gest roztažení a sevření prstů lze zvětšovat a zmenšovat snímky; posunutím se snímky posouvají (0 Pohled na snímek zblízka: Zvětšení výřezu snímku). Dvojím rychlým klepnutím na monitor můžete rovněž zvětšit obraz z režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo zrušit zvětšení.


Zobrazení náhledů

Pro zmenšení až k zobrazení náhledů (0 Přehrávání náhledů snímků) použijte gesto sevření prstů v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí gest sevření a roztažení prstů vyberete počet zobrazených náhledů snímků ze 4, 9 a 72 snímků.


Zobrazení videosekvencí

Klepnutím na průvodce na monitoru se spustí přehrávání videosekvence (videosekvence jsou indikovány symbolem 1). Klepnutím na monitor se přehrávání pozastaví nebo obnoví, resp. se lze klepnutím na symbol Z vrátit k režimu přehrávání jednotlivých snímků (mějte na paměti, že některé symboly na obrazovce přehrávání videosekvencí nereagují na dotykové ovládání).

Průvodce

Tlačítko i

Stisknutím tlačítka i v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání náhledů snímků se zobrazí možnosti uvedené níže. Jednotlivé možnosti vybírejte pomocí dotykové obrazovky nebo multifunkčního voliče a tlačítka J.

  • Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku (0 Hodnocení snímků).
  • Výběr k odesl. na chytré zař./zrušení (pouze snímky): Výběr snímků pro přenos na chytré zařízení.
  • Retušování (pouze snímky): Použití položek menu retušování (0 N Menu retušování: Tvorba retušovaných kopií) pro tvorbu retušované kopie aktuálního snímku.
  • Ovládání hlasitosti (pouze videosekvence): Nastavení hlasitosti přehrávání videosekvencí.
  • Oříznutí videosekvencí (pouze videosekvence): Oříznutí nepotřebné stopáže videosekvencí (0 Úprava videosekvencí). Videosekvence lze upravovat rovněž stisknutím tlačítka i během pozastavení videosekvence.
  • Výběr slotu a složky pro přehr.: Výběr složky pro přehrávání. Vyberte slot a stisknutím tlačítka 2 zobrazte složky na vybrané kartě, potom vyberte složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané složce.

Tlačítko i

Chcete-li ukončit menu tlačítka i a vrátit se zpět k přehrávání, stiskněte znovu tlačítko i.