Fotoaparát podporuje následující zábleskové režimy:

Pokud blesk nepodporuje redukci efektu červených očí, bliká symbol Y.

Redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy je dostupná pouze v expozičních režimech P a A. V expozičních režimech S a M se redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy změní na redukci efektu červených očí.

K dispozici pouze v expozičních režimech P a A. V režimech S a M se režim synchronizace s dlouhými časy mění na režim synchronizace na první lamelu.

V expozičních režimech P a A se při stisknutí tlačítka W (M) režim synchronizace blesku nastaví na synchronizaci s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu.

Volba zábleskového režimu

Chcete-li vybrat zábleskový režim, stiskněte tlačítko W (M) a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se na kontrolním panelu nezobrazí požadovaný režim:

Tlačítko W (M)

Hlavní příkazový volič

Studiové blesky

Synchronizaci na druhou lamelu nelze použít v kombinaci se studiovými blesky, protože zde nelze dosáhnout správné synchronizace.