Měření expozice určuje způsob nastavení expozice fotoaparátem. K dispozici jsou následující možnosti:

Režimy měření expozice lze volit stisknutím tlačítka Y a otáčením hlavního příkazového voliče, dokud se v hledáčku a na kontrolním panelu nezobrazí požadované nastavení.

Tlačítko Y

Hlavní příkazový volič

Kontrolní panel

Hledáček

Data objektivu bez CPU

Zadání ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivů bez CPU prostřednictvím položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 Objektivy bez CPU) umožní fotoaparátu používat měření expozice Color Matrix při aktivaci měření Matrix a zlepší přesnost integrálního měření se zdůrazněným středem a bodového měření. Pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU vybráno měření orientované na nejvyšší jasy, resp. pokud je v kombinaci s objektivy bez CPU (u nichž nebyla zadána jejich data) vybráno měření Matrix, použije se integrální měření se zdůrazněným středem. Mějte na paměti, že integrální měření se zdůrazněným středem se může použít rovněž při výběru měření orientovaného na nejvyšší jasy v kombinaci s některými objektivy s vestavěným CPU (objektivy AI-P NIKKOR a objektivy AF jiného typu než G, E a D; 0 Identifikace objektivů s vestavěným CPU a objektivů typu G, E a D).

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě použití či nepoužití detekce tváří měřením Matrix viz A > Uživatelská funkce b5 (Měření Matrix, 0 Měření Matrix).
  • Informace o možnosti samostatného optimálního doladění (kalibrace) jednotlivých metod měření expozice viz A > Uživatelská funkce b7 (Jemné doladění expozice, 0 Jemné doladění expozice).