Battery Pack MB-D18 lze napájet jednou dobíjecí baterií EN-EL15a nebo EN-EL18c, resp. osmi bateriemi AA (alkalickými, Ni-MH nebo lithiovými) a je vybaven ovládacími prvky pro fotografování v orientaci na výšku (portrétní orientace): tlačítkem spouště, tlačítkem AF-ON a tlačítkem Fn, multifunkčním voličem a hlavním a pomocným příkazovým voličem.

Součásti Battery Packu MB-D18

1 Držák krytky kontaktů
2 Tlačítko AF-ON
3 Hlavní příkazový volič
4 Multifunkční volič
5 Upevňovací kolečko
6 Držák krytky průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje
7 Krytka prostoru pro baterii
8 Prostor pro baterii
9 Aretace krytky prostoru pro baterii
10 Napájecí/signálové kontakty
11 Krytka kontaktů
12 Upevňovací šroub
13 Tlačítko Fn
14 Tlačítko spouště
15 Aretace ovládacích prvků
16 Pomocný příkazový volič
17 Stativový závit

18 Držák MS-D12EN pro baterie EN-EL15a *
19 Napájecí kontakty
20 Napájecí kontakty (držák baterie MS-D12EN)
21 Držák MS-D12 pro baterie AA
22 Napájecí kontakty (držák baterie MS-D12)

Při dodání Battery Packu MB-D18 je vložen držák MS-D12EN.

Použití síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje

Volitelný síťový zdroj EH-5c/EH-5b a konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B lze použít s Battery Packem MB-D18 pro získání spolehlivého zdroje energie při dlouhodobějším používání fotoaparátu (0 Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B). Vložte konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B do držáku baterie MS-D12EN a zapojte síťový zdroj.

Tlačítko spouště, multifunkční volič a příkazové voliče

Tyto ovládací prvky pracují stejně jako odpovídající ovládací prvky na těle fotoaparátu, s tím rozdílem, že bez ohledu na možnost vybranou v uživatelské funkci f5 (Multifunkční volič, 0 Multifunkční volič) nelze použít multifunkční volič na MB-D18 ke spuštění časovače pohotovostního režimu.

Tlačítko spouště

Pomocný příkazový volič

Multifunkční volič

Hlavní příkazový volič

Tlačítka Fn a AF-ON

Funkce prováděné těmito ovládacími prvky lze vybrat pomocí uživatelské funkce f10 (Funkce tlačítek na MB-D18, 0 Funkce tlačítek na MB-D18).

Tlačítko Fn

Tlačítko AF-ON

Aretace ovládacích prvků na MB-D18

Aretace ovládacích prvků blokuje ovládací prvky na Battery Packu MB-D18, aby nedošlo k jejich nechtěnému použití. Před použitím těchto ovládacích prvků pro fotografování v orientaci na výšku (portrétní orientace) odjistěte aretaci vyobrazeným způsobem. Aretace ovládacích prvků nepracuje jako hlavní vypínač. K zapnutí a vypnutí fotoaparátu použijte hlavní vypínač na fotoaparátu.

Zaaretováno

Odaretováno

Použití Battery Packu

Nasazení Battery Packu

Před nasazením Battery Packu se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý a že je aretace ovládacích prvků na MB-D18 nastavena do polohy L.

 1. Sejměte krytku kontaktů z Battery Packu.

 2. Kontakty pro MB-D18 se nacházejí na spodní straně fotoaparátu, kde jsou chráněny krytkou kontaktů. Sejměte krytku kontaktů () a vložte ji do držáku krytky kontaktů na MB-D18 ().

 3. Umístěte Battery Pack MB-D18 na fotoaparát za současného vyrovnání upevňovacího šroubu na MB-D18 () se stativovým závitem na těle fotoaparátu () a přitáhněte jej otáčením upevňovacího kolečka ve směru vyobrazeném šipkou LOCK (ARETOVANÁ POLOHA).

  Před připojením Battery Packu MB-D18 není třeba vyjímat baterii z fotoaparátu. Ve výchozím nastavení se baterie vložená ve fotoaparátu použije pouze po vybití baterie v Battery Packu MB-D18. Pomocí položky Pořadí použití baterií v menu nastavení fotoaparátu lze změnit pořadí použití baterií.

Nasazení Battery Packu

Nezapomeňte umístit krytku kontaktů fotoaparátu do držáku krytky kontaktů a uložit krytku kontaktů Battery Packu MB-D18 na bezpečné místo, abyste zamezili její ztrátě. Při použití měchového zařízení PB-6 v kombinaci s Battery Packem MB-D18 je nutný distanční nástavec pro měchové zařízení PB-6D a automatický mezikroužek PK-13.

Sejmutí Battery Packu

Chcete-li sejmout Battery Pack MB-D18, vypněte fotoaparát a nastavte aretaci ovládacích prvků na MB-D18 do polohy L, poté uvolněte upevňovací kolečko otáčením proti směru vyznačenému šipkou LOCK (ARETOVANÁ POLOHA) a sejměte Battery Pack MB-D18.

Vložení baterií

Battery Pack MB-D18 lze použít s jednou dobíjecí baterií EN-EL15a nebo EN-EL18c, resp. s osmi bateriemi AA. Před vložením baterií se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý a že je aretace ovládacích prvků na MB-D18 nastavena do polohy L.

 1. Odaretujte MB-D18 otočením aretace krytky prostoru pro baterii do polohy A a vyjměte držák baterie.

 2. Připravte si níže popsaným způsobem baterie.

  EN-EL15a: Za současného vyrovnání vybrání na baterii s výstupky na držáku MS-D12EN vložte baterii s šipkou (E) na baterii směřující k napájecím kontaktům držáku baterie (). Stiskněte baterii lehce dolů a posuňte ji tak daleko ve směru šipky, až napájecí kontakty zaklapnou na místo ().

  EN-EL18c: Pokud je aretace baterie na volitelné krytce prostoru pro baterii BL-5 nastavena tak, že je viditelná šipka G, posuňte aretaci baterie tak, aby šipku zakryla (). Vložte dva výstupky na baterii do odpovídajících výřezů na krytce BL-5 () a ověřte, že se aretace baterie posunula stranou, aby odkryla šipku ().

  Aretace baterie

  Baterie AA: Vložte osm baterií AA vyobrazeným způsobem do držáku baterií MS-D12 a ujistěte se, že jsou baterie ve správné orientaci.

 3. Vložte držák baterie nebo baterii EN-EL18c do Battery Packu MB-D18 a zaaretujte krytku prostoru pro baterii. Před otočením aretace se ujistěte, že je vložen držák nebo baterie; napájení pracuje pouze při bezpečném zaaretování krytky.

 4. Zapněte fotoaparát a zkontrolujte stav baterie na kontrolním panelu nebo v hledáčku (0 Stav baterie a počet zbývajících snímků). Pokud se fotoaparát nezapne, zkontrolujte správné vložení baterie.

  Přizpůsobte možnost vybranou v položce Typ baterie v MB-D18 v menu nastavení typu baterie vložené v Battery Packu (0 Typ baterie v MB-D18). Informace o bateriích lze zobrazit výběrem položky Informace o baterii v menu nastavení (0 Informace o baterii).

Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B

Při použití konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B vložte konektor do držáku baterie MS-D12EN s šipkou (E) na konektoru směřující k napájecím kontaktům držáku baterie (). Stiskněte konektor lehce dolů a posuňte jej tak daleko ve směru šipky, až napájecí kontakty zaklapnou na místo (). Otevřete krytku průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje na držáku a protáhněte kabel konektoru EP-5B průchodkou ().

Vyjmutí baterií

Dávejte pozor, abyste neupustili baterie nebo držák.

 1. Odaretujte MB-D18 otočením aretace krytky prostoru pro baterii do polohy A a vyjměte baterii nebo držák baterie.

 2. Vyjměte baterii nebo baterie z držáku nebo krytky prostoru pro baterii BL-5.

  EN-EL15a: Za současného stisknutí tlačítka PUSH (STISKNOUT) na držáku vysuňte baterii směrem k tlačítku. Baterii lze poté vyjmout vyobrazeným způsobem.

  Proces vyjmutí konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B je stejný jako u baterie EN-EL15a.

  EN-EL18c: Posuňte aretaci baterie ve směru šipky (G) a sejměte krytku BL-5.

  Baterie AA: Vyobrazeným způsobem vyjměte baterie. Dávejte pozor, abyste baterie při vyjímání z držáku neupustili.

Specifikace

Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit vzhled a specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.

Kapacita vyrovnávací paměti

Nahrazení baterie EN-EL15a baterií EN-EL18c vloženou ve volitelném multifunkčním Battery Packu MB-D18 změní kapacitu vyrovnávací paměti. Následující tabulka zobrazuje maximální počet expozic (k září 2017), které lze uložit do vyrovnávací paměti ve snímacím režimu Ch při citlivosti ISO 100 a vložení 64GB karty XQD Sony QD-G64E; skutečná kapacita se mění v závislosti na typu karty a snímacích podmínkách (kapacita vyrovnávací paměti se může snížit například při kvalitách obrazu označených „“ nebo při zapnuté automatické korekci zkreslení).

Obrazové pole FX (36×24) *

Kvalita obrazu Velikost obrazu Zdroj energie
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
12 bitů
Velký (L) 170 54
Střední (M) 94 40
Malý (S) 56 35
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
14 bitů
Velký (L) 51 29
NEF (RAW),
komprimované,
12 bitů
Velký (L) 200 56
NEF (RAW),
komprimované,
14 bitů
Velký (L) 74 31
NEF (RAW),
nekomprimované,
12 bitů
Velký (L) 55 39
NEF (RAW),
nekomprimované,
14 bitů
Velký (L) 29 24
TIFF (RGB) Velký (L) 32 29
Střední (M) 35 28
Malý (S) 39 31
JPEG Jemný Velký (L) 200 79
Střední (M) 200 86
Malý (S) 200 56
JPEG Normální Velký (L) 200 86
Střední (M) 200 92
Malý (S) 200 57
JPEG Základní Velký (L) 200 108
Střední (M) 200 102
Malý (S) 200 59

Včetně snímků pořízených objektivy jiného typu než DX při výběru možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX.

Obrazové pole DX (24×16) *

Kvalita obrazu Velikost obrazu Zdroj energie
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
12 bitů
Velký (L) 200 91
Střední (M) 200 56
Malý (S) 200 54
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
14 bitů
Velký (L) 200 45
NEF (RAW),
komprimované,
12 bitů
Velký (L) 200 102
NEF (RAW),
komprimované,
14 bitů
Velký (L) 200 48
NEF (RAW),
nekomprimované,
12 bitů
Velký (L) 200 72
NEF (RAW),
nekomprimované,
14 bitů
Velký (L) 200 43
TIFF (RGB) Velký (L) 113 54
Střední (M) 200 71
Malý (S) 200 73
JPEG Jemný Velký (L) 200 138
Střední (M) 200 152
Malý (S) 200 135
JPEG Normální Velký (L) 200 165
Střední (M) 200 158
Malý (S) 200 143
JPEG Základní Velký (L) 200 176
Střední (M) 200 166
Malý (S) 200 145

Včetně snímků pořízených objektivy DX při výběru možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX.