Funkce korekce expozice se používá pro úpravu expozičních hodnot určených fotoaparátem a dosažení světlejších nebo tmavších snímků. Její použití je nejúčinnější v kombinaci s integrálním měřením se zdůrazněným středem a s bodovým měřením (0 Měření expozice). K dispozici jsou hodnoty v rozmezí –5 EV (podexpozice) až +5 EV (přeexpozice) v krocích po 1/3 EV. Obecně platí, že kladné hodnoty korekce produkují světlejší snímky a záporné hodnoty korekce produkují tmavší snímky.

–1 EV

Bez korekce expozice

+1 EV

Chcete-li nastavit korekci expozice, stiskněte tlačítko E a otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud se v hledáčku nebo na kontrolním panelu nezobrazí požadovaná hodnota.

Tlačítko E

Hlavní příkazový volič

±0 EV (stisknuté tlačítko E)

-0,3 EV

+2 EV

Při použití jiné hodnoty korekce než ±0,0 začne blikat číslice 0 uprostřed indikace expozice (kromě expozičního režimu M) a v hledáčku a na kontrolním panelu se po uvolnění tlačítka E zobrazí symbol E. Aktuální hodnotu korekce expozice lze zkontrolovat pomocí indikace expozice po stisknutí tlačítka E.

Normální expozici lze obnovit nastavením korekce expozice na hodnotu ±0,0. Korekce expozice se nezruší vypnutím fotoaparátu.

Expoziční režim M

Při použití expozičního režimu M ovlivní korekce expozice pouze indikaci expozice; čas závěrky a clona se nezmění.

Použití blesku

Pokud se použije blesk, ovlivňuje korekce expozice úroveň zábleskové expozice i expozice trvalým světlem – mění tedy jas hlavního objektu i pozadí. Pomocí uživatelské funkce e3 (Kor. exp. při použití blesku, 0 Kor. exp. při použití blesku) lze omezit účinky použití korekce expozice pouze na pozadí snímku.

Viz také

Informace:

  • Informace o volbě velikosti kroku pro nastavení korekce expozice viz A > Uživatelská funkce b3 (Krok korekce exp./zábl. exp., 0 Krok korekce exp./zábl. exp. ).
  • Informace o nastavení korekce expozice bez stisknutí tlačítka E viz A > Uživatelská funkce b4 (Snadná korekce expozice, 0 Snadná korekce expozice).
  • Informace o automatických změnách expozice, zábleskové expozice, vyvážení bílé barvy a funkce Active D-Lighting viz „Bracketing“ (0 Bracketing).