Během fotografování s využitím hledáčku můžete stisknutím tlačítka R zobrazit obrazovku informací na monitoru, která obsahuje data jako čas závěrky, clonu, počet zbývajících snímků a režim činnosti zaostřovacích polí.

1

Indikace připojení Bluetooth

Režim V letadle

2

Indikace připojení Wi-Fi

Indikace připojení Eye-Fi

3 Indikace signálu ze satelitů
4 Indikace redukce šumu pro dlouhé expozice
5 Indikace korekce vinětace
6 Automatická korekce zkreslení
7 Závěrka s elektronickou první lamelou
8 Opožděné spuštění závěrky
9

Indikace intervalového snímání

Indikace časosběrného snímání

Indikace & („nenastavené hodiny“)

10 Indikace zvukové signalizace
11

Indikace stavu baterie ve fotoaparátu

Zobrazení typu baterie v MB-D18

Indikace stavu baterie v MB-D18

12 Vyvážení bílé barvy
13 Indikace předvolby Picture Control
14 Barevný prostor
15 Banka menu fotografování
16 Indikace obrazového pole
17 Indikace funkce Active D-Lighting

18 Indikace synchronizace blesku
19 Symbol aretace času závěrky
20 Čas závěrky
21 Indikace počtu clonových hodnot
22

Clona (clonové číslo)

Clona (počet clonových hodnot)

23

Indikace expozice

Zobrazení korekce expozice

Indikace průběhu bracketingu:

Expoziční a zábleskový bracketing

Bracketing vyvážení bílé barvy

24 Indikace komentáře ke snímku
25 Indikace informací o autorském právu
26 Symbol i
27 Indikace flexibilního programu
28 Expoziční režim
29

Pozice aktuálního snímku v sekvenci bracketingu

Úroveň bracketingu ADL

Expoziční rozdíl funkce HDR

Indikace funkce HDR (série)

Počet snímků (vícenásobná expozice)

Indikace vícenásobné expozice (série)

30

Indikace expozičního a zábleskového bracketingu

Indikace bracketingu vyvážení bílé barvy

Indikace bracketingu ADL

Indikace funkce HDR

Indikace vícenásobné expozice

31 Snímací režimy

32

Indikace korekce expozice

Hodnota korekce expozice

33

Indikace korekce zábleskové expozice

Hodnota korekce zábleskové expozice

34 Indikace blokování zábleskové expozice
35 Měření expozice
36 Symbol aretace hodnoty clony
37

Citlivost ISO

Indikace citlivosti ISO

Indikace automatické regulace citlivosti ISO

38 „k“ (zobrazuje se, pokud v paměti zbývá prostor pro více než 1 000 snímků)
39

Počet zbývajících snímků

Číslo objektivu s manuálním zaostřováním

40

Kvalita obrazu

Funkce doplňkového slotu

Velikost obrazu

Symbol paměťové karty XQD

Symbol paměťové karty SD

41 Režimy automatického zaostřování
42 Režimy činnosti zaostřovacích polí
43 Zábleskový režim (řízení záblesku)
44 Zábleskový režim

Poznámka: Indikace jsou pro názornost zobrazeny všechny současně.

Vypnutí monitoru

Pro odstranění provozních informací nebo informací o zábleskových jednotkách z monitoru stiskněte tlačítko R nebo namáčkněte tlačítko spouště do poloviny. Není-li provedena žádná operace po dobu cca 10 s, monitor se automaticky vypne. Informace o volbě doby zpoždění před automatickým vypnutím monitoru viz A > Uživatelská funkce c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru, 0 Zpožď. pro vypn. monitoru).

Indikace &

Hodiny fotoaparátu jsou napájeny nezávislým nabíjecím zdrojem energie, který je podle potřeby nabíjen, když je vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát napájen pomocí volitelného konektoru pro připojení síťového zdroje a síťového zdroje. Dva dny nabíjení postačí k napájení hodin po dobu přibližně tří měsíců. Pokud na obrazovce informací bliká symbol &, hodiny byly resetovány a datum a čas zaznamenané na veškerých nově pořizovaných snímcích nebudou správné. Pomocí položky Časové pásmo a datum > Datum a čas v menu nastavení nastavte hodiny na správné hodnoty data a času (0 Časové pásmo a datum).

Viz také

Informace o změně barvy znaků na obrazovce informací viz B > Obrazovka informací (0 Obrazovka informací).