Pomocí níže uvedených kroků nasaďte volitelný blesk na fotoaparát a fotografujte s použitím blesku.

Viz také

Informace o použití většího počtu dálkově ovládaných blesků Remote viz „Volitelné blesky“ (0 Volitelné blesky).

 1. Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění příslušenství.

  Podrobnosti naleznete v návodu dodávaném s bleskem.

 2. Zapněte fotoaparát a blesk.

  Blesk se začne nabíjet; po dokončení nabíjení blesku se v hledáčku zobrazí indikace připravenosti k záblesku (c).

 3. Upravte nastavení blesku.

  Vyberte zábleskový režim (0 Zábleskové režimy) a režim řízení záblesku (0 Fotografování s bleskem na fotoaparátu).

 4. Nastavte čas závěrky a clonu.

 5. Exponujte.

Blesky třetích výrobců

Fotoaparát nelze použít s blesky pouštějícími napětí nad 250 V na kontakty X fotoaparátu nebo na zkratovací kontakty sáněk pro upevnění příslušenství. Použití takových blesků může nejen narušovat normální činnost fotoaparátu, ale rovněž poškodit zábleskové synchronizační obvody fotoaparátu a/nebo blesku.

Čas závěrky

Čas závěrky lze při použití volitelných blesků nastavovat následovně:

Režim Čas závěrky
P, A Nastavuje automaticky fotoaparát (1/250 s – 1/60 s) *
S Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s)
M Nastavuje uživatel (1/250 s – 30 s, Bulb (A), Time (%))

Časy závěrky lze při použití zábleskových režimů Synchronizace s dlouhými časy, Synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu a Synchronizace s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí nastavovat až do hodnoty 30 s.

Synchronizační konektor

Synchronizační konektor umožňuje připojení blesků pomocí synchronizačního kabelu. Při použití blesků upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a aktivaci synchronizace na druhou lamelu nepropojujte s fotoaparátem žádný další blesk pomocí synchronizačního kabelu.

i-TTL řízení záblesku

Je-li blesk kompatibilní se systémem CLS nastaven do režimu TTL, fotoaparát automaticky vybere jeden z následujících typů řízení záblesku:

 • i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Blesk odpaluje bezprostředně před hlavním zábleskem série téměř neviditelných předzáblesků (měřicí předzáblesky). Předzáblesky odražené objekty ve všech částech scény jsou zachyceny RGB snímačem 180K (s přibližně 180 000 pixely) a analyzovány v kombinaci s množstvím dalších informací z měření expozice Matrix pro získání zábleskové expozice produkující optimální vyvážení mezi hlavním objektem a pozadím, které je exponováno trvalým světlem. Při použití objektivů typu G, E a D je do výpočtu zábleskové expozice zahrnuta rovněž informace o vzdálenosti objektu. Přesnost určení zábleskové expozice lze při použití objektivů bez CPU zvýšit zadáním dat objektivu (ohniskové vzdálenosti a světelnosti; 0 Objektivy bez CPU). Není k dispozici při použití bodového měření expozice.
 • Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky: Záblesková expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí, a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky se aktivuje při použití bodového měření expozice.