Následující tabulka zobrazuje přibližné počty snímků, které lze uložit na 64 GB paměťovou kartu XQD Sony QD-G64E při různých nastaveních kvality obrazu, velikosti obrazu a obrazového pole (k září 2017).

Obrazové pole FX (36×24) *

Kvalita obrazu Velikost obrazu Velikost souboru 1 Počet snímků 1 Kapacita vyrovnávací paměti 2
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
12 bitů
Velký (L) 41,5 MB 763 170
Střední (M) 30,0 MB 1 000 94
Malý (S) 21,9 MB 1 400 56
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
14 bitů
Velký (L) 51,6 MB 589 51
NEF (RAW),
komprimované,
12 bitů
Velký (L) 34,2 MB 1 000 200
NEF (RAW),
komprimované,
14 bitů
Velký (L) 43,8 MB 865 74
NEF (RAW),
nekomprimované,
12 bitů
Velký (L) 70,3 MB 763 55
NEF (RAW),
nekomprimované,
14 bitů
Velký (L) 92,0 MB 589 29
TIFF (RGB) Velký (L) 134,6 MB 408 32
Střední (M) 76,6 MB 718 35
Malý (S) 34,9 MB 1 500 39
JPEG Jemný 3 Velký (L) 22,0 MB 1 900 200
Střední (M) 12,6 MB 3 200 200
Malý (S) 6,6 MB 6 700 200
JPEG Normální 3 Velký (L) 11,5 MB 3 800 200
Střední (M) 6,8 MB 6 400 200
Malý (S) 3,4 MB 13 000 200
JPEG Základní 3 Velký (L) 4,2 MB 7 400 200
Střední (M) 2,8 MB 12 500 200
Malý (S) 1,8 MB 24 500 200

Včetně snímků pořízených objektivy jiného typu než DX při výběru možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX.

Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.

Maximální počet expozic, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při ISO 100. Může v některých situacích klesat, například při nastavení kvality obrazu označené hvězdičkou („“) a při zapnutí automatické korekce zkreslení.

Uvedená čísla předpokládají použití komprese JPEG s prioritou velikosti. Výběrem možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („“; optimální komprese) se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet snímků a kapacita vyrovnávací paměti se odpovídajícím způsobem sníží.

Obrazové pole DX (24×16) *

Kvalita obrazu Velikost obrazu Velikost souboru 1 Počet snímků 1 Kapacita vyrovnávací paměti 2
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
12 bitů
Velký (L) 19,4 MB 1 700 200
Střední (M) 14,1 MB 2 300 200
Malý (S) 11,0 MB 3 000 200
NEF (RAW),
bezeztrátově komprimované,
14 bitů
Velký (L) 23,9 MB 1 300 200
NEF (RAW),
komprimované,
12 bitů
Velký (L) 15,9 MB 2 300 200
NEF (RAW),
komprimované,
14 bitů
Velký (L) 19,8 MB 1 900 200
NEF (RAW),
nekomprimované,
12 bitů
Velký (L) 30,8 MB 1 700 200
NEF (RAW),
nekomprimované,
14 bitů
Velký (L) 40,2 MB 1 300 200
TIFF (RGB) Velký (L) 58,4 MB 936 113
Střední (M) 33,3 MB 1 600 200
Malý (S) 15,6 MB 3 400 200
JPEG Jemný 3 Velký (L) 10,1 MB 4 200 200
Střední (M) 6,2 MB 6 900 200
Malý (S) 3,4 MB 12 900 200
JPEG Normální 3 Velký (L) 5,3 MB 8 200 200
Střední (M) 3,3 MB 13 500 200
Malý (S) 1,8 MB 24 500 200
JPEG Základní 3 Velký (L) 2,4 MB 15 900 200
Střední (M) 1,7 MB 25 100 200
Malý (S) 1,0 MB 43 100 200

Včetně snímků pořízených objektivy DX při výběru možnosti Zapnuto v položce Automat. volba formátu DX.

Všechny údaje jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.

Maximální počet expozic, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při ISO 100. Může v některých situacích klesat, například při nastavení kvality obrazu označené hvězdičkou („“) a při zapnutí automatické korekce zkreslení.

Uvedená čísla předpokládají použití komprese JPEG s prioritou velikosti. Výběrem možnosti kvality obrazu označené hvězdičkou („“; optimální komprese) se zvětší velikost obrazových souborů snímků JPEG; počet snímků a kapacita vyrovnávací paměti se odpovídajícím způsobem sníží.

d2 – Max. počet snímků série (0 Max. počet snímků série)

Tato funkce umožňuje nastavit maximální počet snímků jedné série exponované v režimu sériového snímání na libovolnou hodnotu mezi 1 a 200.