Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li vymazat více vybraných snímků, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Jakmile jsou snímky vymazány, již je nelze obnovit. Mějte na paměti, že chráněné a skryté snímky nelze vymazat.

Během přehrávání

Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O (Q).

 1. Stiskněte tlačítko O (Q).

  Zobrazí se dialog pro potvrzení.

  Tlačítko O (Q)

 2. Znovu stiskněte tlačítko O (Q).

  Chcete-li vymazat snímek, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

  Tlačítko O (Q)

Viz také

Informace o volbě snímku zobrazovaného po vymazání snímku viz D > Po vymazání (0 Po vymazání).

Menu přehrávání

Položka Mazání snímků v menu přehrávání obsahuje níže uvedené možnosti. Mějte na paměti, že v závislosti na počtu snímků může vymazání snímků trvat určitou dobu.

Vybrané: Vymazání vybraných snímků

 1. Vyberte možnost Mazání snímků > Vybrané.

  Vyberte položku Mazání snímků v menu přehrávání. Vyberte možnost Vybrané a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte snímek.

  Pomocí multifunkčního voliče vyberte snímek (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X).

 3. Potvrďte výběr snímku.

  Stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče potvrďte výběr snímku. Vybrané snímky jsou označeny symbolem O. Opakováním kroků 2 a 3 vyberte další snímky; výběr snímku zrušíte jeho opakovaným výběrem a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče.

 4. Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

  Zobrazí se dialog pro potvrzení; vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.