Fotoaparát je schopen zobrazovat informace pro zábleskové jednotky s podporou unifikovaného nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300), upevněné do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu. Chcete-li zobrazit informace pro blesk, stiskněte tlačítko R na obrazovce informací (0 Tlačítko R). Zobrazované informace se liší v závislosti na zábleskovém režimu.

TTL

1 Indikace připravenosti k záblesku
2 Symbol osvětlení nepřímým zábleskem (zobrazuje se při vyklopení hlavy blesku nahoru)
3 Varování pozice hlavy blesku (zobrazuje se, pokud není pozice hlavy blesku správná)
4

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

5 Korekce zábleskové expozice (TTL)
6 Zábleskový režim
7 Zábleskový režim (řízení záblesku)
8 Indikace blokování zábleskové expozice
9 Korekce zábleskové expozice

Automatický externí blesk

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Korekce zábleskové expozice (Auto aperture)

Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Korekce zábleskové expozice (manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti)
3 Vzdálenost

Manuální zábleskový režim

1

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Indikace synchronizace FP

2 Výkon záblesku

Stroboskopický zábleskový režim

1 Zábleskový režim (řízení záblesku)
2 Výkon záblesku (Výkon)
3

Počet odpálených záblesků (Záblesky)

Frekvence

Informace pro blesk a nastavení fotoaparátu

Obrazovka informací pro blesk zobrazuje vybraná nastavení fotoaparátu včetně expozičního režimu, času závěrky, clony a citlivosti ISO.

Změna nastavení blesku

Nastavení blesku lze změnit stisknutím tlačítka i na obrazovce informací pro blesk. Dostupné možnosti se liší podle typu blesku a zvoleného nastavení. Rovněž můžete odpálit zkušební záblesk.

Zábleskový režim

Obrazovka informací zobrazuje zábleskový režim volitelných blesků upevněných do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu následovně:


i-TTL

Synchronizace blesku

Auto FP *


Zábleskový režim Auto aperture (qA)

Synchronizace blesku

Auto FP *


Automatický zábleskový režim (A)

Synchronizace blesku

Auto FP *


Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti (GN)

Synchronizace blesku

Auto FP *


Manuální zábleskový režim

Synchronizace blesku

Auto FP *


Stroboskopický zábleskový režim

Synchronizace blesku

Auto FP *


Pokrokové bezdrátové osvětlení

Synchronizace blesku

Auto FP *


0 Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku