Chcete-li zaostřit v režimu manuálního zaostřování (0 Manuální zaostřování), otáčejte zaostřovacím kroužkem objektivu, dokud není objekt zaostřen. Chcete-li zvětšit zobrazení na monitoru pro přesné zaostření, stiskněte tlačítko X (0 Zvětšení zobrazení v režimu živého náhledu).

Tlačítko X

Rovněž můžete aktivovat zvýraznění obrysů pro zaostřování, které využívá barevné obrysy jako indikaci zaostřených objektů. Pokud chcete povolit zvýraznění obrysů pro zaostřování, stiskněte tlačítko i a vyberte jinou možnost než Vypnuto v položce Úroveň zvýraznění (0 Použití tlačítka i).

Zaostřená oblast

Kontrola zaostření během fotografování v živém náhledu

Chcete-li dočasně nastavit plně otevřenou clonu (plnou světelnost) pro možnost lepší kontroly zaostření během fotografování v živém náhledu, stiskněte tlačítko Pv; zobrazí se symbol plně otevřené clony (0 Zobrazení v režimu živého náhledu). Pro návrat k původní hodnotě clony stiskněte tlačítko znovu nebo zaostřete pomocí automatického zaostřování. Stisknete-li tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku během kontroly zaostření, clona se před expozicí vrátí zpět na svou původní hodnotu.