Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Nya alternativ för anpassade inställningar f3 "Anpassade kontroller (uppspelning)"

Tillägg har gjorts till de tillgängliga rollerna och kontrollerna som de kan tilldelas för anpassad inställning f3 [ Anpassade kontroller (uppspelning) ]. Dessutom kan anpassade kontroller nu återställas.

Nytt återställningsalternativ

Du kan nu återställa valda kontroller till deras standardroller i Custom Setting f3 [ Custom controls (playback) ] kontrollvalsdisplay.

 • Markera önskad kontroll och tryck på O ( Q ) för att visa en bekräftelsedialog där du kan återställa kontrollen till dess standardfunktion genom att markera [ Ja ] och trycka på J
 • Om du trycker på och håller ned O ( Q )-knappen i cirka tre sekunder när en kontroll är markerad visas en bekräftelsedialog där du kan återställa alla kontroller till deras standardroller genom att markera [ Ja ] och trycka på J

Nyligen anpassningsbara kontroller

Följande kontroller kan nu anpassas:

 • q [ Uppspelningsknapp ]
 • F [ ISO-känslighetsknapp ]
 • E [ Knapp för exponeringskompensation ]
 • r [ BKT-knapp ]
 • C [ WB-knapp ]
 • S [ Lens Fn-knapp ]
 • 3 [ Lens Fn2-knapp ]

Nya roller

Ytterligare roller kan nu tilldelas knappar eller kommandorattarna.

Roller som kan tilldelas knappar

Alternativ Beskrivning
O [ Ta bort ] Tryck på kontrollen en gång för att visa en bekräftelsedialog. Tryck på kontrollen igen för att radera den aktuella bilden och återgå till uppspelning.

Roller som kan tilldelas till "Main Command Dial"/"Sub-Command Dial"

Alternativ Beskrivning
[ Frame advance zoom position ]

Välj hur kameran centrerar skärmen när antingen huvud- eller underkommandoratten vrids för att bläddra genom bilder under uppspelningszoom.

 • [ Behåll aktuell zoomposition ]: Centrera skärmen på den aktuella zoompositionen.
 • [ Föredrar fokuspunkt ]: Centrera skärmen på den fokuspunkt som var aktiv när bilden togs.
 • [ Föredrar fokuspunkt (ansiktsprioritet) ]: Centrera skärmen på den fokuspunkt som var aktiv när bilden togs. Men när en persons ansikte detekteras på fotografiet, centrerar denna inställning displayen på det detekterade ansiktet.
[ Val av ansiktszoom vid uppspelning ]

Om [ ON ] väljs, när flera ansikten detekteras i bilden under uppspelningszoom, kan underkommandoratten vridas för att växla mellan de upptäckta ansikten.

 • Detta kan endast tilldelas till [ Underkommandoratten ].

Nya roller tillgängliga via "Main Command Dial"/"Sub-command Dial" > "Frame Advance"

Alternativ Beskrivning
[ Laddad upp till FTP ] Hoppa till nästa eller föregående bild som har laddats upp till FTP.
[ Laddad upp till datorn ] Hoppa till nästa eller föregående bild som har laddats upp till datorn.

Nya roller tillgängliga via "Main Command Dial"/"Sub-command Dial" > "Videouppspelning"

Alternativ Beskrivning
[ Uppspelningshastighet ] Välj videouppspelningshastighet. Välj mellan originalhastighet, 1/2× hastighet och 1/4× hastighet.