Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

g2: Anpassade kontroller

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj de operationer som utförs i videoläge med hjälp av linsringar och kameraknappar och kommandorattar.

 • Du kan också välja rollerna för kontrollerna på batteripaket som är anslutna till kameran.
 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ
  w [ Fn1-knapp ]
  y [ Fn2-knapp ]
  n [ Fn-knapp för vertikal fotografering ]
  u [ Knapp för fokusläge ]
  k [ Protect/Fn3-knapp ]
  V [ AF-ON-knapp ]
  8 [ Underväljarcentrum ]
  D [ DISP-knapp ]
  F [ Vertikal multiväljare mitt ]
  p [ OK-knapp ]
  z [ Videoinspelningsknapp ]
  j [ AF-ON-knapp för vertikal fotografering ]
  R [ ISO-känslighetsknapp ]
  Q [ Knapp för exponeringskompensation ]
  G [ Avtryckare ]
  y [ Kommandorattar ]
  S [ Lens Fn-knapp ]
  3 [ Lens Fn2-knapp ]
  S [ Objektiv Fn-ring (moturs) ]
  R [ Objektiv Fn-ring (medurs) ]
  T [ Inställningsknapp för objektivminne ]
  l [ Linskontrollring ]
 • De roller som kan tilldelas listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

  Roll Beskrivning
  A [ Förinställd fokuspunkt ]

  Genom att trycka på kontrollen väljs en förinställd fokuspunkt.

  • För att välja punkt, markera den, håll ned kontrollen och tryck på fokuslägesknappen tills fokuspunkten blinkar.
  • Beteendet för den valda kontrollen kan väljas genom att trycka på 2 när [ Förinställd fokuspunkt] är markerad.

   • [ Tryck för att återkalla fokuspunkt ]: Genom att trycka på kontrollen återkallas den förinställda fokuspunkten.
   • [ Håll ned för att hämta fokuspunkt ]: Den förinställda fokuspunkten väljs medan kontrollen är intryckt. Genom att släppa kontrollen återställs den fokuspunkt som valts innan kontrollen trycktes in.
  K [ Välj mittfokuspunkt ] Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
  F [ Spara fokusposition ]

  Om du håller kontrollen intryckt sparas den aktuella fokuspositionen.

  • Den sparade positionen kan återställas med en kontroll som [ Återkalla fokusposition ] har tilldelats ("minnesåterkallning").
  • När du sparar fokuspositionen kan du välja om den kan återkallas med någon av kontrollerna som [ Hämta fokusposition ] är tilldelad ([ Spara till alla ]) eller med enbart en specifik kontroll ([ Spara individuellt ]).

  • För mer information, se "Spara och återkalla fokuspositioner" ( 0 Spara och återkalla fokuspositioner) .

  H [ Återkalla fokusposition ]

  Genom att trycka på kontrollen återkallas en fokusposition sparad med en kontroll som [ Spara fokusposition] har tilldelats.

  A [ AF-ON ]

  Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.

  • När AF-C är valt för fokusläge, fokuserar kameran med den hastighet som valts för anpassad inställning g6 [ AF-hastighet ].
  G [ Snabb AF-ON ]

  Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.

  • När AF-C är valt för fokusläge, fokuserar kameran med maximal hastighet, oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning g6 [ AF-hastighet ].
  F [ Endast AF-lås ] Fokus låses när reglaget är intryckt.
  E [ AE-lås (håll) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när inspelningen börjar. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.
  N [ AWB-lås (håll) ] Om [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] väljs för vitbalans låses vitbalansen när kontrollen trycks in (vitbalanslås). Vitbalanslåset upphör inte när inspelningen börjar. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
  O [ AE/AWB-lås (håll) ] Exponeringen låses när reglaget trycks in. Vitbalansen låses också förutsatt att [ Auto ] eller [ Naturligt ljus auto ] är valt för vitbalans. Exponering och vitbalanslås slutar inte när inspelningen börjar. Låset kommer dock att släppas när reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
  C [ Endast AE-lås ] Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.
  K [ Växla FX / DX ] Tryck på kontrollen för att växla mellan bildområdena [ FX ] och [ DX ].
  p [ Visa hjälp ] Tryck på kontrollen för att välja [ ON ] för anpassad inställning g11 [ View assist ]. Tryck igen för att välja [ AV ].
  E [ Reduktion av högfrekvent flimmer ]

  Genom att trycka på kontrollen kan slutartiden finjusteras i mindre steg. Tryck på reglaget en andra gång för att återställa normal slutarhastighet.

  L [ Tyst läge ] Tryck på kontrollen för att aktivera tyst läge. Tryck igen för att avaktivera.
  M [ Cycle live view info display ] Tryck på kontrollen för att växla mellan fotograferingsskärmen. Typen och innehållet på de tillgängliga skärmarna kan väljas med hjälp av anpassade inställningar g16 [ Anpassad bildskärmsbild ] och g17 [ Anpassad bildvisning i sökare ].
  b [ Live view info display off ] Tryck på kontrollen för att dölja ikoner och annan information i fotograferingsdisplayen. Tryck igen för att visa.
  b [ Ramrutnät ] Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät. För att dölja rutnätet, tryck på kontrollen igen. Visningstypen kan väljas med Custom Setting g14 [ Grid type ].
  p [ Zooma på/av ] Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck igen för att avbryta zoomen.
  D [ Virtuell horisont ] Tryck på kontrollen för att aktivera den virtuella horisonten. Tryck igen för att dölja displayen. Visningstypen kan väljas med anpassad inställning d16 [ Virtuell horisonttyp ].
  W [ Focus peaking display ] Tryck på kontrollen en gång för att aktivera fokusering när MF är valt för fokusläge. Tryck igen för att avsluta fokustopp.
  O [ MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att visa "MIN MENY".
  3 [ Åtkomst till översta objektet i MIN MENY ] Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
  K [ Uppspelning ] Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
  l [ Filtrerad uppspelning ] Tryck på kontrollen för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  N [ Filtrerad uppspelning (välj kriterier) ] Tryck på kontrollen för att hoppa till [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  t [ Strömöppning (öppen) ]
  • Bländaren vidgas när knappen trycks ned. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Strömöppning (stäng) ] väljs för [ Fn2-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring moturs för att vidga objektivets bländare. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Strömöppning (stäng) ] väljs för [ Objektiv Fn-ring (medurs) ].
  q [ Strömöppning (stäng) ]
  • Bländaren minskar när knappen hålls nedtryckt. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Strömöppning (öppen) ] väljs för [ Fn1-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring medurs för att minska objektivets bländare. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Strömöppning (öppen) ] väljs för [ Objektiv Fn-ring (moturs) ].
  i [ Exponeringskompensation + ]
  • Exponeringskompensationen ökar när knappen trycks ned. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation − ] är valt för [ Fn2-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring medurs för ökad exponeringskompensation. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation − ] väljs för [ Lins Fn-ring (moturs) ].
  h [ Exponeringskompensation − ]
  • Exponeringskompensationen minskar när knappen trycks ned. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation + ] väljs för [ Fn1-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring moturs för att minska exponeringskompensationen. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Exponeringskompensation + ] väljs för [ Objektiv Fn-ring (medurs) ].
  B [ ISO-känslighet (öka) ] Vrid objektivets Fn-ring medurs för att öka ISO-känsligheten. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ ISO-känslighet (minska) ] är valt för [ Objektiv Fn-ring (moturs) ].
  C [ ISO-känslighet (minska) ] Vrid objektivets Fn-ring moturs för att minska ISO-känsligheten. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ ISO-känslighet (öka) ] är valt för [ Objektiv Fn-ring (medurs) ].
  I [ Högupplöst zoom + ]
  • Zooma in med Hi-Res Zoom; zoomförhållandet ökar när kontrollen trycks ned. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Hi-Res Zoom − ] väljs för [ Fn2-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring medurs för att zooma in med Hi-Res Zoom. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Hi-Res Zoom − ] väljs för [ Lens Fn-ring (moturs) ].
  J [ Högupplöst zoom − ]
  • Zooma ut med Hi-Res Zoom; zoomförhållandet minskar när kontrollen trycks ned. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Hi-Res Zoom + ] väljs för [ Fn1-knapp ].
  • Vrid objektivets Fn-ring moturs för att zooma ut med Hi-Res Zoom. Det här alternativet aktiveras automatiskt när [ Hi-Res Zoom + ] är valt för [ Lens Fn-ring (medurs) ].
  9 [ Mönstertonintervall ] Tryck på kontrollen för att bläddra genom alternativen för zebramönsters tonområde ( 0 Pattern Tone Range ) .
  e [ Samma som AF-ON-knapp ] Kontrollen utför den roll som för närvarande är vald för AF-ON- knappen.
  1 [ Spela in videor ] Tryck på kontrollen för att starta inspelningen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.
  n [ Fotograferingsmenybank ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en fotograferingsmenybank.
  v [ Fotograferingsläge ] Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett fotograferingsläge.
  J [ Välj bildområde ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde för videor. Observera att bildytan inte kan ändras medan inspelning pågår.
  m [ Vitbalans ] Håll ned kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att justera vitbalansen för videor. Vissa alternativ erbjuder underalternativ som kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.
  h [ Ställ in Picture Control ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en Picture Control .
  y [ Active D-Lighting ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting för videor.
  h [ Mjukgörande hud ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mjukare hud.
  i [ Stående visningsbalans ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett stående läge för intrycksbalans.
  w [ Mätning ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ för användning under videoinspelning.
  z [ Fokusläge/AF-områdesläge ] Håll kontrollen intryckt och vrid huvudinställningsratten för att välja fokusläge, underkommandoratten för att välja AF-områdesläge.
  a [ Kontrolllås ]
  • Tryck på reglaget och vrid huvudkommandoratten för att låsa slutartiden (läge M ). För att låsa bländaren (lägena A och M ), tryck på reglaget och vrid på underkommandoratten.
  • För att låsa val av fokuspunkt, håll ned kontrollen medan du använder multiväljaren för att välja fokuspunkt.
  H [ Mikrofonkänslighet ] Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera mikrofonens känslighet.
  X [ Fokus (M/A) ] Linskontrollringen kan användas för manuell fokus oavsett vilket alternativ som valts för fokusläge. För att fokusera om med autofokus, tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på en kontroll som AF-ON har tilldelats.
  q [ Power bländare ] Vrid linskontrollringen för att justera bländaren.
  E [ Exponeringskompensation ] Justera exponeringskompensationen antingen genom att hålla ned kontrollen och vrida en kommandoratt eller genom att vrida linskontrollringen.
  9 [ ISO-känslighet ] Justera ISO-känsligheten antingen genom att hålla ned kontrollen och vrida en kommandoratt eller genom att vrida linsens kontrollring.
  H [ Högupplöst zoom ] Vrid linskontrollringen för att zooma in eller ut med Hi-Res Zoom.
  [ Ingen ] Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture

 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .
 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.

Kommandorattar

Följande roller kan tilldelas kommandorattarna. För att visa alternativ, markera objekt och tryck på 2 .

Roll Beskrivning
[ Exponeringsinställning ] Vänd om rollerna för huvud- och underkommandorattarna i valda lägen. Tryck på 4 eller 2 för att markera ett läge och på 1 eller 3 för att byta roll.
[ Val av fokus/AF-områdesläge ] Byt roller genom att vrida på huvud- och underkommandorattarna medan fokuslägesknappen är nedtryckt.
[ Underkommandorattens zoomroll ]

Välj den roll som spelas av underkommandoratten i zoomdisplayen.

 • Välj [ Exponeringsinställning ] för att ändra den roll som den sekundära kommandoratten spelar i varje läge.
 • Välj [ Zoom ] för att använda den sekundära kommandoratten för att zooma in eller ut.