Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Tillval MB-N12 Power Battery Packs

Delar av MB-N12: Namn och funktioner

Namnet och funktionen för var och en av MB-N12:s delar listas nedan.

1 Kontaktlock Skyddar MB-N12:s ström- och signalkontakter.
2 Signalkontakter
3 Strömkontakter
4 Multiväljare för vertikal fotografering Utför samma roll som multiväljaren på kameran. Rollerna som utförs genom att trycka på mitten under fotografering kan väljas med hjälp av Anpassade inställningar f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i kamerans menyer.
5 AF-ON-knapp för vertikal fotografering Utför rollerna som tilldelats med hjälp av anpassade inställningar f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i kamerans menyer.
6 Huvudkommandoratt för vertikal fotografering Utför samma roll som matchningskontrollen på kameran.
7 Hållare-kammare spärr Se "Sätta i batterier i MB-N12" ( 0 Sätta i batterier i MB-N12 ) och "Om hållarkammarens lock lossnar" ( 0 Om hållarkammarens lock lossnar ).
8 Hållare-kammare lock

9 Laddkontaktlock För användning med valfria EH‑7P laddningsadapter och EH‑8P nätadaptrar (den senare ansluten via en UC‑E25 USB -kabel), som kan användas för att ladda batterierna eller driva kameran.
10 Laddningskontakt
11 Laddningslampa (×2) Tänd medan batterierna laddas.
12 Monteringsskruv Använd när du ansluter MB-N12 till kameran.
13 Fästhjul
14 Batterihållarkammare Där batterihållaren är isatt.
15 Batterihållarspärr Låser batterihållaren på plats efter isättning.
16 Kåpa för strömkontakt För användning med valfria EP‑5B-strömkontakter.
17 Stativuttag

18 Hållare för batterikammare Håller kamerans batterikammare när det tas bort från kameran.
19 Underkommandoratt för vertikal fotografering Utför samma roll som matchningskontrollen på kameran.
20 Kontrolllås

Låser kontrollerna på MB-N12 för att förhindra oavsiktlig användning.

 • Kontrolllåset är inte en strömbrytare. Använd strömbrytaren på kameran för att sätta på eller stänga av kameran.
21 Avtryckare för vertikal fotografering Utför samma roll som matchningskontrollen på kameran.
22 Fn-knapp för vertikal fotografering Utför de roller som tilldelats med hjälp av anpassade inställningar f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ], f3 [ Anpassade kontroller (uppspelning) ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i kamerans menyer.

23 Batterikammare A Rymmer ett EN-EL15c uppladdningsbart litiumjonbatteri.
24 Batteriuttag (×2) Se "Sätta i batterier i MB-N12" ( 0 Sätta i batterier i MB-N12) .
25 Batterikammare B Rymmer ett EN-EL15c uppladdningsbart litiumjonbatteri.
26 Batterihållarens strömkontakter Se "Sätta i batterier i MB-N12" ( 0 Sätta i batterier i MB-N12) .
27 Batterispärr Låser batteriet i kammare A på plats efter isättning.
28 Batteri hållare Se "Sätta i batterier i MB-N12" ( 0 Sätta i batterier i MB-N12) .

Montera MB-N12

Stäng av kameran innan du ansluter MB-N12. För att förhindra oavsiktlig användning medan tillsatsen pågår, lämna kontrolllåset på MB-N12 i L (låst) läge tills processen är klar.

 1. Ta bort kontaktlocket från batteripaketet.

  Förvara kontaktlocket på en säker plats.

 2. Ta bort batterikammarens lock från undersidan av kameran och placera det i batterikammarens hållare på MB-N12.

  Om ett batteri är isatt i kameran, ta bort det.

 3. Fäst MB-N12 till kameran.

  Vrid fästhjulet i den riktning som visas av F LOCK -pilen för att säkra batteripaketet på plats. Säkra MB-N12 på plats genom att dra åt fästhjulet tills det inte går att vrida längre.

  • En varning kan visas i kamerans fotograferingsdisplay om MB-N12 inte är ordentligt fastsatt. Att säkra MB-N12 på plats genom att dra åt fästhjulet tills det inte går längre kan lösa problemet.

Ta bort MB-N12

För att ta bort MB-N12, stäng av kameran och lossa sedan fästhjulet genom att vrida det i motsatt riktning mot det som användes för att fästa det. Efter att du tagit bort MB-N12, ta bort batterikammarens lock från batterikammarens hållare och sätt tillbaka det på kameran.

 • Sätt tillbaka kontaktlocket på MB-N12 när batteripaketet inte används.

Sätta i batterier i MB-N12

MB-N12 kan användas med upp till två EN-EL15c uppladdningsbara litiumjonbatterier. Stäng av kameran innan du sätter i batterierna. För att förhindra oavsiktlig användning medan batterierna byts ut, måste du också lämna kontrolllåset på MB-N12 i L (låst) läge tills bytet är klart.

 1. Håll hållarkammarens spärr intryckt, skjut hållarkammarens lock åt sidan och sväng den sedan upp.

 2. Tryck på batterihållarens spärr i den riktning som visas och ta bort batterihållaren.

 3. Sätt i batterierna i batterihållaren.

  Sätt i batterierna i de riktningar som visas. Batterispärren kommer att klicka på plats när batteriet i kammare A är helt isatt.

 4. Sätt i batterihållarens poler-först.

  Använd undersidan av batterihållaren för att trycka ned batterihållarens spärr, skjut in batterihållaren i kammarens terminaler-först. Stanna när spärren klickar tillbaka på plats.

 5. Stäng hållarkammarens lock och spärra det genom att trycka och skjuta det i den riktning som visas.

Ta bort batterierna

Ta bort hållaren och ta sedan bort batterierna enligt bilden.

Byte av batteri i kammare A

 • Batteriet i kammare A kan bytas ut utan att ta bort batterihållaren. Sätt i batteriet enligt bilden och stanna när spärren klickar på plats.

 • Batteriet i kammare A kan tas bort genom att trycka på spärren enligt bilden och dra ut batteriet från hållaren.

Byte av batterier under fotografering

När två batterier är isatta kan du byta ut batteriet i kammare A utan att stänga av kameran. Detta kan vara användbart när du använder kameran kontinuerligt under längre perioder. Var noga med att inte trycka på batterihållarens spärr och ta bort batterihållaren när du byter batterier.

Beställning av batteri

 • Om du bara använder ett batteri kan det sättas in i båda kamrarna.
 • När två batterier sätts i kommer batteriet i kammare A att användas först. Kameran växlar till batteriet i kammare B när batteriet i kammare A är urladdat.

Kompatibla batterier

EN-EL15b- och EN-EL15a-batterier kan användas i stället för EN-EL15c. Observera dock att färre bilder kan tas på en enda laddning än med EN-EL15c.

Ladda batterier med en valfri EH-7P laddningsnätadapter eller EH-8P nätadapter

Batterier som sitter i MB-N12 kan laddas med en EH-7P-laddningsadapter eller EH-8P-nätadapter som tillval. Batterierna kan laddas även när MB-N12 tas bort från kameran.

 1. Anslut en EH‑7P nätadapter för laddning eller EH‑8P nätadapter till laddningskontakten på MB‑N12.

  EH‑7P : Anslut EH‑7P till laddningskontakten på MB‑N12.

  EH‑8P : Anslut ena änden av en valfri UC‑E25 USB -kabel (med typ C-kontakter i båda ändar) till EH‑8P nätadaptern och den andra till laddningskontakten på MB‑N12.

 2. Anslut EH‑7P eller EH‑8P till ett eluttag.

  EH-7P

  EH‑8P

  • Batterierna laddas när kameran är avstängd. De laddar även när standby-timern är avstängd.
  • Laddningslampan för batteriet som laddas för närvarande lyser medan laddning pågår. Laddningslampan släcks när laddningen är klar.

  • Tiden som krävs för att ladda två helt urladdade batterier är cirka 5 timmar.
  • Om två batterier sätts i laddas batteriet i kammare B först.
  • Formen på kontakten varierar med landet eller regionen där du köpte den.
 3. När laddningen är klar, koppla ur EH‑7P eller EH‑8P och koppla bort den från MB-N12.

Varningar: Ladda batterier

 • Batterierna laddas inte om kabeln är ansluten till kamerans USB strömuttag medan MB-N12 är ansluten. Anslut kabeln till laddningskontakten på MB-N12.
 • EH‑7P och EH‑8P kan endast användas för att ladda EN‑EL15c och EN‑EL15b batterier. De kan inte användas för att ladda EN-EL15a-batterier. Använd en MH-25a batteriladdare istället.
 • Laddningsfel orsakade till exempel av att batteripaketet överhettas eller försök att ladda en EN-EL15a indikeras av att laddningslampan blinkar snabbt i cirka 30 sekunder innan den stängs av.
 • När du laddar batterier med MB‑N12 borttagen från kameran, se till att fästa kontaktlocket på MB‑N12.

Använda en valfri EH-7P-laddningsnätadapter eller EH-8P-nätadapter som strömkälla

Valfria EH‑7P laddningsnätadaptrar och EH‑8P nätadaptrar kan driva kameran medan den är ansluten till MB-N12:s laddningskontakt.

Varningar: Strömförsörjning

 • Ström tillförs kameran endast om ett batteri sätts i en eller båda kamrarna A och B. EH‑7P och EH‑8P levererar ström när EN-EL15c, EN-EL15b eller EN-EL15a batterier är isatta .
 • Batterierna i batteripaketet laddas inte när kameran drivs av en extern strömkälla. För mer information, se "'Power Delivery' Versus 'Charging'" ( 0 'Power Delivery' Versus 'Charging') .
 1. När du har bekräftat att kameran är avstängd ansluter du en EH-7P-laddningsnätadapter eller EH-8P-nätadapter till laddningskontakten på MB-N12.

  EH‑7P : Anslut EH‑7P till laddningskontakten på MB‑N12.

  EH‑8P : Anslut ena änden av en valfri UC‑E25 USB -kabel (med typ C-kontakter i båda ändar) till EH‑8P nätadaptern och den andra till laddningskontakten på MB‑N12.

 2. Anslut EH‑7P eller EH‑8P till ett eluttag.

  EH-7P

  EH‑8P

  Formen på kontakten varierar med landet eller regionen där du köpte den.

 3. För att börja mata ström till kameran, sätt på kameran och välj [ ON ] för [ USB power delivery ] i inställningsmenyn.

 4. För att avsluta strömförsörjningen till kameran, koppla ur EH-7P eller EH-8P och koppla bort den från MB-N12.

Använda en valfri EH-5d nätadapter och EP-5B strömkontakt

Den valfria nätadaptern EH-5d och strömkontakten EP-5B ger en jämn strömförsörjning när kameran måste vara påslagen under längre perioder. När du använder EH‑5d med MB-N12, sätt in EP‑5B i kammare A innan du ansluter den till EH‑5d.

 • EH‑5c och EH‑5b AC-adaptrar kan användas i stället för EH-5d.
 • EP-5B kan endast sättas in i kammare A.
 • När du har anslutit EP-5B öppnar du locket till strömkontakten på MB-N12, placerar strömanslutningskabeln så att den passerar genom strömkontakten och stäng hållarkammarens lock.
 • Det finns inget behov av att sätta i ett batteri i kammare B. Batterier som satts in i kammare B används inte när kameran drivs av en EH-5d och EP-5B.
 • EH‑7P och EH‑8P kan inte användas för att ladda batteriet eller förse kameran med ström när EP‑5B är isatt.

Kontrollera nivån på batterierna i MB-N12

När MB-N12 är ansluten visas nivån på batteriet som för närvarande ger ström till kameran på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen när kameran är på ( 0 Batterinivå ).

 • Kammaren som innehåller batteriet som för närvarande används indikeras av en ikon bredvid batterinivån i fotograferingsdisplayen.

 • Ytterligare information, inklusive batteriålder och exakt batterinivå, kan ses med hjälp av [ Batteriinfo ] i inställningsmenyn.

Försiktighetsåtgärder för användning

Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder MB-N12.

 • Att vidröra ström-/signalkontakterna med metallföremål kan orsaka kortslutning; Sätt tillbaka kontaktlocket innan du förvarar eller transporterar batteripaketet eller laddar batterierna med paketet inte anslutet till kameran.
 • En varning kan visas i kamerans fotograferingsdisplay om MB-N12 inte är ordentligt fastsatt. Att säkra MB-N12 på plats genom att dra åt fästhjulet tills det inte går längre kan lösa problemet.
 • Lampan för åtkomst till kamerans minneskort kan lysa när MB-N12 är ansluten till eller borttagen från kameran.
 • När du använder kameran med både MB-N12 och en valfri FTZ -monteringsadapter ansluten, anslut stativ till stativfästet på antingen objektivet eller MB-N12, inte till stativfästet på FTZ .

  Lins

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 är inte utrustad med en strömbrytare. Använd kamerans strömbrytare för att slå på och stänga av kameran.

Kameravarningsmeddelanden

Om kameran visar något av följande meddelanden, utför stegen som beskrivs nedan.

 • Om kameran visar meddelandet [ Avtryckaren avaktiverad. Ladda batteriet. ], sätt i ett reservbatteri. Stäng av kameran innan du fortsätter om batteriet i fråga är isatt i kammare B eller om det bara finns ett batteri i hållaren och det sitter i kammare A.
 • Om kameran visar meddelandet [ Error. Tryck på avtryckaren för att återställa. ], tryck på avtryckaren. Om problemet kvarstår eller återkommer ofta, kontakta en Nikon auktoriserad servicerepresentant.

Om hållarkammarens lock lossnar

För att skydda hållarkammarens lock från skador kan det lossna om kraft appliceras medan det är öppet. Hållarkammarens lock kan sättas tillbaka enligt bilden.

 • Innan du sätter tillbaka hållarkammarens lock, skjut locket så att gångjärnet är synligt.

Specifikationer

Kraftkälla

Upp till två EN-EL15c uppladdningsbara litiumjonbatterier *

EN-EL15b/EN-EL15a-batterier kan också användas, men observera att batterihållbarheten (antalet bilder som kan tas eller längden på videofilmer som kan spelas in på en enda laddning) är mindre än med EN-EL15c.

Laddningstid

Cirka. 5 timmar

 • Detta är den tid som krävs för att ladda två EN-EL15c-batterier med en valfri EH-7P-laddningsnätadapter eller EH-8P-nätadapter. Den antar en omgivningstemperatur på 25 °C (77 °F) och att batterierna är slut.
Laddningskontakt

USB Typ C. Kan användas för att ansluta valfria EH-7P-laddningsnätadaptrar eller UC-E25 USB -kablar anslutna till EH-8P AC-adaptrar * och inte för att ladda upp bilder eller andra ändamål.

EH‑7P och EH‑8P kan endast användas för att ladda EN‑EL15c och EN‑EL15b batterier.

Driftstemperatur −10 °C–40 °C (+14 °F – 104 °F)
Mått (B × H × D) Cirka. 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 tum), exklusive projektioner
Vikt
 • Cirka. 455 g/1 lb 0,1 oz (med två EN-EL15c-batterier)
 • Cirka. 295 g/10,5 oz (utan batterier)

Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifikationer och prestanda för denna produkt när som helst och utan föregående meddelande.

Låga omgivningstemperaturer

Kameran kanske inte fungerar vid låga temperaturer (cirka 10 °C/50 °F eller lägre) när den drivs av delvis laddade batterier. I kallt väder, ladda en uppsättning batterier före användning och förvara en annan på en varm plats, redo att bytas ut vid behov. När de är uppvärmda kan kalla batterier återställa en del av sin laddning.

Batteriuthållighet med ett batteripaket

Att ansluta ett batteripaket (tillval) med två fulladdade EN-EL15c-batterier ökar antalet bilder och längden på videofilmer som kan spelas in (batterihållbarhet) med cirka 1,8 gånger så mycket som kan tas med enbart kameran.