Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Lägger märke till

Meddelanden för kunder i USA

Batteriladdaren

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FARA – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT

För anslutning till en strömkälla som inte finns i USA, använd en adapter för anslutningskontakt med rätt konfiguration för eluttaget om det behövs. Denna kraftenhet är avsedd att vara korrekt orienterad i vertikalt eller golvmonterat läge.

Federal Communications Commission (FCC) uttalande om radiofrekvensstörningar

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

  • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

VARNINGAR

Ändringar

FCC kräver att användaren informeras om att alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Nikon Corporation kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Gränssnittskablar

Använd de gränssnittskablar som säljs eller tillhandahålls av Nikon för din utrustning. Användning av andra gränssnittskablar kan överskrida gränserna för klass B del 15 i FCC-reglerna.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA

Tel.: 631-547-4200

Kraftledning
Vid spänningar över AC 125 V (endast USA): Nätkabeln måste vara klassad för den spänning som används, vara minst AWG nr. 18 gauge och har SVG-isolering eller bättre med en NEMA 6P-15-kontakt klassad för AC 250 V 15 A.
Meddelande för kunder i Kanada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Meddelanden för kunder i Europa

FÖRSIKTIGHET : RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT EN FEL TYP. KASSA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat.

Följande gäller endast för användare i europeiska länder:

  • Denna produkt är avsedd för separat insamling på lämpligt insamlingsställe. Släng inte som hushållsavfall.
  • Separat insamling och återvinning hjälper till att bevara naturresurser och förhindra negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön som kan bli följden av felaktig kassering.
  • För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshanteringen.

Denna symbol på batteriet indikerar att batteriet ska hämtas separat.

Följande gäller endast för användare i europeiska länder:

  • Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna symbol eller inte, är avsedda för separat insamling på lämpligt insamlingsställe. Släng inte som hushållsavfall.
  • För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshanteringen.