Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Kameraskärmar

Displayen visar information om aktuella inställningar. Andra ikoner eller varningar kan ibland visas, till exempel när inställningar ändras.

Monitorn

Fotoläge

 1. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 2. Flexibel programindikator ( 0 P (Programmerad Auto))
 3. AF-områdesfästen ( 0 AF-områdesläge )
 4. Temperaturvarning ( 0 automatisk temperaturavstängning )
 5. Släppläge ( 0 släppläge )
 6. Indikator för intervalltimerfotografering ( 0 Intervalltimerfotografering )

  t ikonen ( 0 t ikonen )

  "Inget minneskort"-indikator ( 0 Sätta i minneskort , inget minneskort isatt )

  Varning för hög temperatur på minneskort ( 0 Varning för hög temperatur på minneskort )

 7. Fokusläge ( 0 Fokusläge )
 8. Time-lapse-videoindikator ( 0 Time-lapse-video )
 9. AF-områdesläge ( 0 AF-områdesläge )
 10. Motividentifiering ( 0 Välja en motivtyp för autofokus )
 11. Blixtläge ( 0 blixtlägen )
 12. Vitbalans ( 0 Vitbalans )
 13. Bildkvalitet ( 0 Justera bildkvalitet )
 14. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 15. Bildstorlek ( 0 Välja bildstorlek )
 16. Picture Control ( 0 bildkontroller )
 17. Bildområde ( 0 Justera bildområdesinställningar )
 18. Indikator för exponering och blixtvariation ( 0 Exponerings- och blixtvariation )

  WB bracketing-indikator ( 0 White Balance Bracketing )

  ADL bracketing indikator ( 0 ADL bracketing )

  HDR-indikator ( 0 Ta HDR-bilder )

  Multipelexponeringsindikator ( 0 Skapa en multipelexponering )

 19. Antal bilder i exponerings- och blixtvariation ( 0 exponering och blixtvariation )

  Antal bilder i WB bracketingsekvens ( 0 Vitbalansgaffling )

  Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( 0 ADL bracketing )

  HDR-styrka ( 0 Ta HDR-bilder )

  Antal bilder i multiexponering ( 0 Skapa en multipelexponering )

  Pre-Release Capture ( 0 d3: Pre-Release Capture Options )

 1. FTP-anslutningsstatus ( 0 Ansluter till FTP-servrar via trådlöst LAN, Ansluter till FTP-servrar via Ethernet)

 2. Exponeringsindikator

 3. Status för fjärrkameraanslutningen ( 0 Synchronized Release )
 4. i ikonen ( 0 i -knappen ( i menyn) )
 5. Batteriindikator ( 0 batterinivå )
 6. USB strömförsörjning ( 0 USB strömförsörjning )
 7. Indikator för blixtklar ( 0 Använda en blixt på kameran)
 8. Antal återstående exponeringar ( 0 antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

  Visning av kamerakontrollläge ( 0 Kamerakontroll )

 9. Wi-Fi -anslutningsindikator ( 0 Ansluta via Wi-Fi ( Wi-Fi -läge), Ansluta till datorer via trådlöst LAN , Ansluta till FTP-servrar via trådlöst LAN )

  Bluetooth anslutningsindikator ( 0 Parning ( Bluetooth ) )

  Flygplansläge ( 0 Flygplansläge )

 10. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet )
 11. ISO-känslighetsindikator ( 0 ISO-känslighet )

  Auto ISO-känslighetsindikator ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll )

 12. Indikator för exponeringskompensation ( 0 Exponeringskompensation )
 13. Blixtkompensationsindikator ( 0 Blixtkompensation )
 14. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
 15. Bländarlåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 16. Slutarhastighet ( 0 S (Slutarprioriterad auto) , M (manuell) )
 17. Slutarhastighetslåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 18. Fokusindikator ( 0 manuell fokus )
 19. Mätning ( 0 Mätning )
 20. Autoexponeringslås (AE) ( 0 Autoexponeringslås )
 21. Automatiskt vitbalanslås (AWB) ( 0 f2: Anpassade kontroller (fotografering))
 22. Beröringsfotografering ( 0 pekkontroller , pekslutaren )

 23. Vibrationsreducering ( 0 Vibrationsreducering )
 24. Tyst läge ( 0 Tyst läge )
 25. FV-låsindikator ( 0 FV-lås )
 26. Fokuspunkt ( 0 fokuspunktsval )
 27. FLICKER -ikon ( 0 Fotoflimmerreducering )
 28. Indikator för "Lens inbyggd telekonverter aktiverad".
 29. Visningsläge ( 0 d8: Visningsläge (Photo Lv) )

Temperaturvarningar

 • Om kameratemperaturen blir förhöjd, kommer en temperaturvarning ( K ) och nedräkningstimer att visas. När timern når noll stängs fotograferingsdisplayen av.
 • Temperaturen vid vilken nedräkningstimern startar kan väljas från [ Standard ] och [ High ] med [ Auto temperature cutout ] i inställningsmenyn.
 • Timern blir röd när trettiosekundersmarkeringen nås. I vissa fall kan timern visas omedelbart efter att kameran slagits på.

Varningar för hög temperatur

En varning för hög temperatur för minneskort ( X ) eller hög temperaturvarning ( K ) kan visas i fotograferingsdisplayen om kamerans interna temperatur stiger eller om minneskorten blir varma.

 • När kameran visar en varning för hög temperatur på minneskortet ( X ), vänta tills kameran svalnat och varningen försvinner innan du tar bort minneskorten. Om du försöker ta bort minneskorten omedelbart kan det orsaka brännskador eller att korten tappas och skadas.
 • Om en varning för hög temperatur för minneskort ( X ) eller hög temperaturvarning ( K ) visas, kan inte bara minneskorten utan även kamerahuset och batterierna vara varma.

Inget minneskort isatt

Om inget minneskort är isatt, visas en "inget minneskort"-indikator på fotograferingsdisplayen och [–E–] visas på både kontrollpanelen och fotograferingsdisplayen.

Informationsdisplayen

 1. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 2. Flexibel programindikator ( 0 P (Programmerad Auto))
 3. Slutarhastighetslåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 4. Slutarhastighet ( 0 S (Slutarprioriterad auto) , M (manuell) )
 1. Bländarlåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 2. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
 3. Exponeringsindikator

 1. Wi-Fi -anslutningsindikator ( 0 Ansluta via Wi-Fi ( Wi-Fi -läge), Ansluta till datorer via trådlöst LAN , Ansluta till FTP-servrar via trådlöst LAN )

  Bluetooth anslutningsindikator ( 0 Parning ( Bluetooth ) )

 2. Indikator för exponering och blixtvariation ( 0 Exponerings- och blixtvariation )

  WB bracketing-indikator ( 0 White Balance Bracketing )

  ADL bracketing indikator ( 0 ADL bracketing )

  HDR-indikator ( 0 Ta HDR-bilder )

  Multipelexponeringsindikator ( 0 Skapa en multipelexponering )

 3. Antal återstående exponeringar ( 0 antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

  Visning av kamerakontrollläge ( 0 Kamerakontroll )

 4. i ikonen ( 0 i -knappen ( i menyn) )
 1. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet )
 2. ISO-känslighetsindikator ( 0 ISO-känslighet )

  Auto ISO-känslighetsindikator ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll )

 3. FV-låsindikator ( 0 FV-lås )
 4. Autoexponeringslås (AE) ( 0 Autoexponeringslås )
 5. Blixtkompensationsindikator ( 0 Blixtkompensation )
 6. Indikator för exponeringskompensation ( 0 Exponeringskompensation )

  Exponeringskompensationsvärde ( 0 Exponeringskompensation )

 1. t ikonen ( 0 t ikonen )
 2. Indikator för intervalltimerfotografering ( 0 Intervalltimerfotografering )

  Time-lapse-videoindikator ( 0 Time-lapse-video )

 3. Blixtkontrollläge ( 0 Blixtkontrollläge )

  Tyst läge ( 0 Tyst läge )

 4. Indikator för brusreducering för lång exponering ( 0 Long Exposure NR )
 5. "Beep"-indikator ( 0 kameraljud )
 6. Batteriindikator ( 0 batterinivå )
 7. USB strömförsörjning ( 0 USB strömförsörjning )
 8. Bildstorlek ( 0 Välja bildstorlek )
 9. AF-områdesläge/motivdetektering ( 0 AF-områdesläge , välja en motivtyp för autofokus )
 10. Fokusläge ( 0 Fokusläge )
 1. Visa information om minneskort ( 0 Visa information om minneskort )
 2. Flygplansläge ( 0 Flygplansläge )
 3. Anpassade kontroller (fotografering) ( 0 f2: Anpassade kontroller (fotografering) )
 4. Fotograferingsmenybank ( 0 Fotograferingsmenybank )
 5. Indikator för vibrationsreducering ( 0 Vibrationsreducering )
 6. Tonläge ( 0 Tonläge )
 7. Picture Control ( 0 bildkontroller )
 8. Vitbalans ( 0 Vitbalans )
 9. Bildkvalitet ( 0 Justera bildkvalitet )
 10. Temperaturvarning ( 0 automatisk temperaturavstängning )

Video läge

 1. Inspelningsindikator

  "Ingen video"-indikator ( 0 ikonen 0 )

 2. Extern inspelningskontroll ( 0 inspelare )

 3. Längden på inspelad film

  Tidskod ( 0 Tidskod )

 4. Hi-Res Zoom-indikator ( 0 Hi-Res Zoom )

  Zoomförhållande för högupplöst zoom ( 0 högupplöst zoom)

 5. Minneskort varning för hög temperatur ( 0 Minneskort varning för hög temperatur, hög temperaturvarning)
 6. Destination ( 0 Destination )

 7. Tillgänglig inspelningstid

 8. Picture Control ( 0 bildkontroller )

  Tonläge ( 0 Tonläge )

 1. Bildområde ( 0 alternativ för videobildområde )
 2. Videofiltyp ( 0 videofiltyper )
 3. Bildstorlek och hastighet ( 0 alternativ för bildrutestorlek och hastighet)
 4. Inspelningsindikator (röd kant; 0 g18: Röd REC Frame Indicator )
 5. Zoomposition för Hi-Res Zoom ( 0 Hi-Res Zoom)
 6. Ljudnivå ( 0 mikrofonkänslighet )
 7. Mikrofonkänslighet ( 0 mikrofonkänslighet )
 8. Elektronisk VR-indikator ( 0 Elektronisk VR )
 9. Hörlursvolym ( 0 Hörlursvolym )
 10. Zebramönster ( 0 g12: Zebramönster )

Sökaren

Fotoläge

 1. Indikator för "Lens inbyggd telekonverter aktiverad".
 2. Visningsläge ( 0 d8: Visningsläge (Photo Lv) )
 3. Släppläge ( 0 släppläge )
 4. Fokusläge ( 0 Fokusläge )
 5. AF-områdesläge ( 0 AF-områdesläge )
 6. Motividentifiering ( 0 Välja en motivtyp för autofokus )
 7. Blixtläge ( 0 blixtlägen )
 8. Vitbalans ( 0 Vitbalans )
 9. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 10. Picture Control ( 0 bildkontroller )
 11. Bildkvalitet ( 0 Justera bildkvalitet )
 12. Bildstorlek ( 0 Välja bildstorlek )
 13. Bildområde ( 0 Justera bildområdesinställningar )
 14. AF-områdesfästen ( 0 AF-områdesläge )
 15. Fokuspunkt ( 0 fokuspunktsval )
 16. Indikator för exponering och blixtvariation ( 0 Exponerings- och blixtvariation )

  WB bracketing-indikator ( 0 White Balance Bracketing )

  ADL bracketing indikator ( 0 ADL bracketing )

  HDR-indikator ( 0 Ta HDR-bilder )

  Multipelexponeringsindikator ( 0 Skapa en multipelexponering )

 17. Antal bilder i exponerings- och blixtvariation ( 0 exponering och blixtvariation )

  Antal bilder i WB bracketingsekvens ( 0 Vitbalansgaffling )

  Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( 0 ADL bracketing )

  HDR-styrka ( 0 Ta HDR-bilder )

  Antal bilder i multiexponering ( 0 Skapa en multipelexponering )

  Pre-Release Capture ( 0 d3: Pre-Release Capture Options )

 18. Blixtkompensationsindikator ( 0 Blixtkompensation )
 19. FTP-anslutningsstatus ( 0 Ansluter till FTP-servrar via trådlöst LAN, Ansluter till FTP-servrar via Ethernet)

 20. Status för fjärrkameraanslutningen ( 0 Synchronized Release )
 21. Wi-Fi -anslutningsindikator ( 0 Ansluta via Wi-Fi ( Wi-Fi -läge), Ansluta till datorer via trådlöst LAN , Ansluta till FTP-servrar via trådlöst LAN )

  Bluetooth anslutningsindikator ( 0 Parning ( Bluetooth ) )

  Flygplansläge ( 0 Flygplansläge )

 1. USB strömförsörjning ( 0 USB strömförsörjning )
 2. Batteriindikator ( 0 batterinivå )
 3. Indikator för blixtklar ( 0 Använda en blixt på kameran)
 4. Antal återstående exponeringar ( 0 antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

  Visning av kamerakontrollläge ( 0 Kamerakontroll )

 5. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet )
 6. ISO-känslighetsindikator ( 0 ISO-känslighet )

  Auto ISO-känslighetsindikator ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll )

 7. Indikator för exponeringskompensation ( 0 Exponeringskompensation )
 8. Exponeringsindikator

 9. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )
 10. Bländarlåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 11. Slutarhastighet ( 0 S (Slutarprioriterad auto) , M (manuell) )
 12. Slutarhastighetslåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 13. Flexibel programindikator ( 0 P (Programmerad Auto))
 14. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 15. Fokusindikator ( 0 manuell fokus )
 16. Mätning ( 0 Mätning )
 17. Tyst läge ( 0 Tyst läge )
 18. Indikator för vibrationsreducering ( 0 Vibrationsreducering )
 19. Autoexponeringslås (AE) ( 0 Autoexponeringslås )
 20. Automatiskt vitbalanslås (AWB) ( 0 f2: Anpassade kontroller (fotografering))
 21. FV-låsindikator ( 0 FV-lås )
 22. Time-lapse-videoindikator ( 0 Time-lapse-video )
 23. Indikator för intervalltimerfotografering ( 0 Intervalltimerfotografering )

  t ikonen ( 0 t ikonen )

  "Inget minneskort"-indikator ( 0 Sätta i minneskort , inget minneskort isatt )

  Varning för hög temperatur på minneskort ( 0 Varning för hög temperatur på minneskort )

 24. Temperaturvarning ( 0 automatisk temperaturavstängning )
 25. FLICKER -ikon ( 0 Fotoflimmerreducering )

Video läge

 1. Hörlursvolym ( 0 Hörlursvolym )
 2. Zebramönster ( 0 g12: Zebramönster )
 3. Picture Control ( 0 bildkontroller )

  Tonläge ( 0 Tonläge )

 4. Bildstorlek och hastighet ( 0 alternativ för bildrutestorlek och hastighet)
 5. Bildområde ( 0 alternativ för videobildområde )
 6. Videofiltyp ( 0 videofiltyper )
 7. Hi-Res Zoom-indikator ( 0 Hi-Res Zoom )

  Zoomförhållande för högupplöst zoom ( 0 högupplöst zoom)

 8. Tillgänglig inspelningstid
 1. Destination ( 0 Destination )
 2. Minneskort varning för hög temperatur ( 0 Minneskort varning för hög temperatur, hög temperaturvarning)
 3. Längden på inspelad film

  Tidskod ( 0 Tidskod )

 4. Inspelningsindikator (röd kant; 0 g18: Röd REC Frame Indicator )
 5. Zoomposition för Hi-Res Zoom ( 0 Hi-Res Zoom)
 6. Ljudnivå ( 0 mikrofonkänslighet )
 7. Mikrofonkänslighet ( 0 mikrofonkänslighet )
 8. Elektronisk VR-indikator ( 0 Elektronisk VR )
 9. Extern inspelningskontroll ( 0 inspelare )
 10. Inspelningsindikator

  "Ingen video"-indikator ( 0 ikonen 0 )

Kontrollpanelen

Fotoläge

 1. Fotograferingsläge ( 0 Välja fotograferingsläge )
 2. Flexibel programindikator ( 0 P (Programmerad Auto))
 3. Slutarhastighetslåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 4. Slutarhastighet ( 0 S (Slutarprioriterad auto) , M (manuell) )

  Exponeringskompensationsvärde ( 0 Exponeringskompensation )

  Blixtkompensationsvärde ( 0 Blixtkompensation )

  Antal bilder i exponerings- och blixtvariation ( 0 exponering och blixtvariation )

  Antal bilder i WB bracketingsekvens ( 0 Vitbalansgaffling )

  Återstående intervall i intervalltimersekvensen ( 0 Intervall-timerfotografering )

  Återstående bilder i fokusskiftningssekvens ( 0 Focus Shift Photography )

  Återstående exponeringstid ( 0 d5: Förlängda slutartider (M) )

 5. Indikator för exponeringskompensation ( 0 Exponeringskompensation )
 6. Indikator för exponering och blixtvariation ( 0 Exponerings- och blixtvariation )

  WB bracketing-indikator ( 0 White Balance Bracketing )

  ADL bracketing indikator ( 0 ADL bracketing )

  HDR-indikator ( 0 Ta HDR-bilder )

  Multipelexponeringsindikator ( 0 Skapa en multipelexponering )

 7. Bländarlåsikon ( 0 f4: Kontrolllås )
 8. Bländare ( 0 A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

  Ökning av exponering och blixtvariation ( 0 exponerings- och blixtvariation )

  WB-variationsökning ( 0 Vitbalansgaffling )

  Antal bilder i ADL bracketingsekvens ( 0 ADL bracketing )

  Intervall-timerbildräkning ( 0 Intervall-timerfotografering )

  Antal bildrutor med fokusförskjutning ( 0 Focus Shift Photography )

  Wi-Fi -anslutningsindikator ( 0 Ansluta via Wi-Fi ( Wi-Fi -läge), Ansluta till datorer via trådlöst LAN , Ansluta till FTP-servrar via trådlöst LAN )

  Bluetooth indikator ( 0 Parning ( Bluetooth ) )

  Datoranslutning ( 0 Programvara )

 1. Batteriindikator ( 0 batterinivå )
 2. USB strömförsörjning ( 0 USB strömförsörjning )
 3. Exponeringsindikator

 4. ISO-känslighet ( 0 ISO-känslighet )
 5. Antal återstående exponeringar ( 0 antal återstående exponeringar, minneskortkapacitet )

  Förinställt läge för manuell vitbalansmätning ( 0 Förinställt manuellt )

  Förfluten exponeringstid ( 0 långtidsexponeringar (endast läge M))

  Återstående bearbetningstid för brusreducering vid lång exponering ( 0 Long Exposure NR )

  Visning av kamerakontrollläge ( 0 Kamerakontroll )

 6. ISO-känslighetsindikator ( 0 ISO-känslighet )

  Auto ISO-känslighetsindikator ( 0 Auto ISO-känslighetskontroll )

 7. Släppläge ( 0 släppläge )

  Buffertkapacitet ( 0 Minnesbufferten , minneskortkapacitet )

  Buffertkapacitet (höghastighetsbildfångst +; 0 Höghastighetsbildfångst + (C30/C60/C120))

  Indikator för intervalltimerfotografering ( 0 Intervalltimerfotografering )

  Time-lapse-videoindikator ( 0 Time-lapse-video )

  Fokusförskjutningsindikator ( 0 Focus Shift Photography )

 8. Minneskortsindikator (SD-kortplats; 0 Sätta i minneskort )
 9. Minneskortsindikator (CFexpress/ XQD kortplats; 0 Sätta i minneskort )
 10. AF-områdesläge ( 0 AF-områdesläge )
 11. Fokusläge ( 0 Fokusläge )
 12. Fotograferingsmenybank ( 0 Fotograferingsmenybank )
 13. Blixtkompensationsindikator ( 0 Blixtkompensation )

Video läge

 1. Värde för exponeringskompensation (videor; 0 exponeringskompensation )
 2. Bildstorlek och hastighet ( 0 alternativ för bildrutestorlek och hastighet)
 1. Tillgänglig inspelningstid ( 0 inspelningsvideor )