Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

g12: Zebramönster

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj om ett zebramönster ska användas för att indikera valda tonintervall i videoläge.

Mönstertonomfång

Välj det tonområde som visas av zebramönstret från [ Högpunkter ] eller [ Mellantoner ] eller välj [ Zebramönster av ] för att stänga av zebramönstret. Högdagrar och mellantoner kan definieras med hjälp av [ Högdagströskel ] respektive [ Mellantonomfång ] .

Mönster

För att aktivera zebravisningen, välj [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mönster 1

Mönster 2

Markera Threshold

Välj den ljusstyrka som behövs för att trigga zebradisplayen när [ Högpunkter ] är valt för [ Mönstertonomfång] .

  • Välj mellan värden från 120 till 255. Ju lägre värde, desto större ljusstyrka kommer att visas som högdagrar.
  • Om 255 väljs visar displayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Mellantonomfång

Välj den ljusstyrka som behövs för att trigga zebradisplayen när [ Mellantoner ] är valt för [ Mönstertonomfång ] .

  • Mellantonområdet definieras som en ljusstyrka [ Värde ] och [ Omfång ] för ljusstyrkor centrerade kring det valda värdet.
  • Tryck på 4 eller 2 för att markera objekt och tryck på 1 eller 3 för att ändra.

Zebra mönster

Om både zebradisplayen och focus peaking är aktiverade i manuellt fokusläge kommer endast fokus peaking att träda i kraft. För att se zebradisplayen i manuellt fokusläge, välj [ OFF ] för anpassad inställning a13 [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ].