Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

f1: Anpassa i menyn

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj objekten i menyn i som visas när i -knappen trycks ned i fotoläge.

Visa information om minneskort

Visa den plats som för närvarande är vald som destination för nya bilder och alternativen som används för att spela in bilder när två minneskort är isatta. Det här alternativet kan användas för att visa men inte för att ändra det valda alternativet.

  • Alternativen som används för att spela in bilder när två minneskort är isatta kan väljas med [ Sekundär kortplatsfunktion ] i fototagningsmenyn.

Zoom på delad skärm

Om [ Zoom på delad skärm ] är tilldelad till i menyn kan du välja [ Zoom på delad skärm ] för att samtidigt zooma in på två områden som är horisontellt riktade men som finns i olika delar av ramen (zoom med delad skärm). ). Platserna för områdena indikeras av de två ramarna ( r ) i navigeringsfönstret i det nedre högra hörnet av displayen.

  • Att zooma in samtidigt på två brett åtskilda men horisontellt riktade områden av ramen gör det lättare att jämna ut bilder av byggnader eller andra breda föremål.
  • Använd knapparna X och W ( Q ) för att zooma in och ut.
  • Tryck på 4 eller 2 för att rulla det valda området åt vänster eller höger. Använd J -knappen för att växla mellan de två områdena.
  • Tryck på 1 eller 3 för att rulla båda områdena uppåt eller nedåt samtidigt.
  • För att fokusera på motivet i mitten av det valda området, tryck ned avtryckaren halvvägs.
  • Tryck på i -knappen för att avsluta zoomen med delad skärm.

MB-N12 Info

Visa information om batterierna i tillvalsbatterier för MB-N12 som är anslutna till kameran ( 0 Kontrollera batterinivån i MB-N12).