Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

f3: Anpassade kontroller (uppspelning)

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj de funktioner som ska utföras under uppspelning med kameraknappar och kommandorattar.

 • Du kan också välja rollerna för kontrollerna på batteripaket som är anslutna till kameran.
 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ
  v [ Fn1-knapp ]
  x [ Fn2-knapp ]
  k [ Fn-knapp för vertikal fotografering ]
  D [ DISP-knapp ]
  1 [ Protect/Fn3-knapp ]
  p [ OK-knapp ]
  y [ Huvudkommandoratt ]
  z [ Videoinspelningsknapp ]
  3 [ Underkommandoratt ]
 • De roller som kan tilldelas dessa kontroller listas nedan. Vilka roller som är tillgängliga varierar med kontrollen.

  Roll Beskrivning
  g [ Skydda ] Tryck på kontrollen för att växla skydd för den aktuella bilden på eller av.
  p [ Zooma på/av ]

  Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten (zoomförhållandet är valt i förväg). Tryck igen för att avbryta zoomen.

  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .
  • Zoom på/av är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
  l [ Filtrerad uppspelning ] Tryck på kontrollen för att endast visa bilder som uppfyller kriterierna som valts för [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  N [ Filtrerad uppspelning (välj kriterier) ] Tryck på kontrollen för att hoppa till [ Filtrerade uppspelningskriterier ] i uppspelningsmenyn.
  O [ Starta serieuppspelning ] Om du trycker på kontrollen när en bild från en serie visas i helskärmsläge startar automatisk uppspelning ( 0 Series Playback) . Bilderna spelas upp medan kontrollen är intryckt, med en högre hastighet än när multiväljaren används. Uppspelningen avbryts när kontrollen släpps eller den sista bilden i seriebilden visas.
  b [ Röstmemo ] Använd kontrollen för röstmemo-operationer.
  K [ Välj för uppladdning till dator ]

  Tryck på kontrollen för att ladda upp den aktuella bilden till en dator eller FTP-server som kameran för närvarande är ansluten till.

  • För att se uppladdningsalternativ, markera [ Välj för uppladdning till dator ] eller [ Välj för uppladdning (FTP) ] och tryck på 2 . Markera alternativ och tryck på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).

   • [ Prioriterad uppladdning ]: Om det här alternativet är valt ( M ), kommer att trycka på kontrollen för att markera en bild för uppladdning flytta den till framsidan av uppladdningskön.
   • [ Skydda ]: Om det här alternativet är valt ( M ), skyddas den samtidigt genom att trycka på kontrollen för att markera en bild för uppladdning.
   • [ Betyg ]: Om det här alternativet är valt ( M ), om du trycker på kontrollen för att markera en bild för uppladdning kommer den samtidigt att ge den en förinställd klassificering. Tryck på 2 för att välja betyg.
  N [ Välj för uppladdning (FTP) ]
  n [ Miniatyr på/av ] Tryck på kontrollen för att växla mellan helskärms- och 4-, 9- eller 72-bildsuppspelning av miniatyrbilder.
  o [ Visa histogram ] Ett histogram visas när reglaget är intryckt. Histogramvisningen är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.
  W [ Välj plats och mapp ] Tryck på kontrollen för att visa dialogrutan [ Välj plats och mapp ], där du sedan kan välja en plats och mapp för uppspelning.
  M [ Visa cykelinformation ] Tryck på kontrollen för att växla bildinformationsvisningen under helskärmsuppspelning. De tillgängliga sidorna kan väljas med [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.
  P [ Återuppta fotograferingen ] Tryck på kontrollen för att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget.
  c [ Betyg ]

  För att betygsätta den aktuella bilden i uppspelningsläge, tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten.

  • För att visa betygsalternativ, markera [ Betyg ] och tryck på 2 . Om ett annat alternativ än [ Ingen ] väljs, kan den valda betygsättningen tilldelas bilder genom att helt enkelt trycka på den valda kontrollen. Genom att trycka på kontrollen igen väljs betyget "ingen stjärna".
  [ Ingen ] Kontrollen har ingen effekt.

Kommandorattar

Följande roller kan tilldelas kommandorattarna. För att visa alternativ, markera objekt och tryck på 2 .

Frame Advance

Välj antalet bildrutor som kan hoppas över genom att vrida på kommandorattarna under helskärmsuppspelning.

Alternativ Beskrivning
[ 1 ram ] Hoppa framåt eller bakåt en bildruta i taget.
[ 10 bildrutor ] Hoppa framåt eller bakåt 10 bilder åt gången.
[ 50 bildrutor ] Hoppa framåt eller bakåt 50 bildrutor åt gången.
c [ Betyg ] Hoppa till nästa eller föregående bild med det valda betyget.
P [ Skydda ] Hoppa till nästa eller föregående skyddade bild.
C [ Endast bilder ] Hoppa till nästa eller föregående foto.
1 [ Endast videor ] Hoppa till nästa eller föregående video.
c [ Hoppa till första bilden i serien ] Välj det här alternativet för att hoppa över alla utom den första bilden i varje bildserie som visas när du bläddrar genom bilder med kommandorattarna. Bilder som inte är en del av en serie kommer inte att hoppas över.
W [ Mapp ] Vrid ratten för att välja en mapp.
7 [ Sida ] Visa nästa eller föregående sida med miniatyrer.

Videouppspelning

Välj de roller som spelas av kommandorattarna under videouppspelning.

Alternativ Beskrivning
[ 1 ram ] Spola framåt eller bakåt en bild i taget.
[ 5 bildrutor ] Spola framåt eller bakåt 5 bilder åt gången.
[ 10 bildrutor ] Spola framåt eller bakåt 10 bilder åt gången.
[ 2 s ] Hoppa framåt eller bakåt 2 s åt gången.
[ 5 s ] Hoppa framåt eller bakåt 5 s åt gången.
[ 10 s ] Hoppa framåt eller bakåt 10 s åt gången.
[ Första/sista bildrutan ] Hoppa till första eller sista bildrutan.