Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

b7: Behåll Exp. När f/ Ändras

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

När [ AV ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Automatisk ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn i läge M , kan åtgärder som att byta till ett objektiv med ett annat bländarintervall orsaka oavsiktliga ändringar av bländaren. Om ett annat alternativ än [ Exponeringsunderhåll av ] är valt för [ Behåll exp. när f/ ändras ], kommer kameran att justera slutarhastigheten eller ISO-känsligheten för att bibehålla exponeringen vid det aktuella värdet.

  • Andra fall där inställningar kan justeras automatiskt för att bibehålla exponeringen inkluderar när:

    • objektiv med olika maximala bländare vid minsta och maximala zoom zoomas in eller ut, eller
    • fokusavståndet ändras medan en mikrolins är monterad.
  • Inställningen som justeras för att bibehålla exponeringen när bländaren ändras kan väljas från [ Slutarhastighet ] och [ ISO-känslighet ]. Välj [ Exponeringsunderhåll av ] för att inaktivera den här funktionen.
  • Beroende på objektivet kan det hända att kameran inte kan bibehålla aktuell exponering vid vissa inställningar.
  • Exponeringsunderhåll är inte tillgängligt under videoinspelning.