Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

d7: Filnummersekvens

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj ett filnumreringsalternativ.

Alternativ Beskrivning
[ ] När en ny mapp skapas eller ett nytt minneskort sätts i kameran fortsätter filnumreringen från det senast använda numret. Detta förenklar filhanteringen genom att minimera förekomsten av dubbletter av filnamn när flera kort används.
[ Av ]

När en ny mapp skapas eller ett nytt minneskort sätts i startar filnumreringen om från 0001. Om den aktuella mappen redan innehåller bilder fortsätter filnumreringen istället från det högsta filnumret i den aktuella mappen.

Om du väljer [ Av ] efter att ha valt [ ] lagrar kameran det aktuella filnumret. Filnumreringen kommer att återupptas från det tidigare lagrade värdet nästa gång [ ] väljs.

[ Återställ ] Återställ filnumreringen för [ ]. Om den aktuella mappen är tom kommer filnumreringen att starta om från 0001 med nästa bild som tas. Om den aktuella mappen innehåller bilder kommer nästa bild som tas att tilldelas ett filnummer genom att lägga till ett till det högsta filnumret i den aktuella mappen.

Filnummersekvens

  • Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller en bild med nummer 9999, skapas en ny mapp och filnumreringen startar om från 0001.
  • När det aktuella mappnumret når 999 kommer kameran inte längre att kunna skapa nya mappar och avtryckaren kommer att inaktiveras om:

    • den aktuella mappen innehåller 5 000 bilder (utöver detta kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video av maximal längd skulle resultera i att mappen innehåller över 5 000 filer), eller
    • den aktuella mappen innehåller en bild numrerad 9999 (dessutom kommer videoinspelning att inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en video med maximal längd skulle resultera i en fil numrerad över 9999).

    För att återuppta fotograferingen, välj [ Återställ ] för anpassad inställning d7 [ Filnummersekvens ] och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.

Mappnumrering

  • Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 5000 bilder eller en bild med nummer 9999, skapas en ny mapp och väljs som aktuell mapp.
  • Den nya mappen tilldelas ett nummer ett högre än nuvarande mappnummer. Om en mapp med det numret redan finns, kommer den nya mappen att tilldelas det lägsta tillgängliga mappnumret.