Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Anslut till dator

G -knapp U F nätverksmeny

Anslut till datorer via Ethernet eller trådlöst LAN.

Nätverksinställningar

Lägg till kameranätverksprofiler. Det här objektet kan också användas för att välja bland befintliga nätverksprofiler.

Skapa profil

Skapa nya nätverksprofiler ( 0 Ansluta till datorer via trådlöst LAN, Ansluta till datorer via Ethernet) .

 • Om det redan finns mer än en profil kan du trycka på J för att välja en profil och ansluta till det valda nätverket.
 • För att redigera en befintlig profil, markera den och tryck på 2 .
Alternativ Beskrivning
[ Allmänt ]
 • [ Profilnamn ]: Byt namn på profilen.
 • [ Lösenordsskydd ]: Välj [ ] för att kräva att ett lösenord anges innan profilen kan ändras. För att ändra lösenordet, markera [ ] och tryck på 2 .
[ Trådlöst ]

Visa anslutningsinställningar för anslutning till trådlösa nätverk.

 • Infrastrukturläge : Justera inställningar för anslutning till ett nätverk via en router.

  • [ SSID ]: Ange nätverkets SSID.
  • [ Kanal ]: Väljs automatiskt.
  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj vilken typ av kryptering som används i det trådlösa nätverket.
  • [ Lösenord ]: Ange nätverkslösenordet.
 • Åtkomstpunktsläge : Justera inställningarna för direkt trådlös anslutning till kameran.

  • [ SSID ]: Välj kamerans SSID.
  • [ Kanal ]: Välj [ Auto ] eller [ Manuell ].
  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj vilken typ av kryptering som används i det trådlösa nätverket.
  • [ Lösenord ]: Om ett annat alternativ än [ ÖPPEN ] är valt för [ Autentisering/kryptering ] kan det här alternativet användas för att ändra kamerans lösenord.
[ TCP/IP ]

Justera TCP/IP-inställningar för infrastrukturanslutningar. En IP-adress krävs.

 • Om [ ] väljs för [ Erhåll automatiskt ] kommer IP-adressen och subnätmasken för anslutningar i infrastrukturläge att hämtas via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.
 • Välj [ OFF ] för att ange IP-adressen ([ Address ]) och subnätmasken ([ Mask ]) manuellt.

Kopiera till/från kort

Dela nätverksprofiler.

 • Om två minneskort sätts i, kommer profilerna att kopieras till och från kortet i den plats som valts för [ Val av primär kortplats] i fototagningsmenyn.
Alternativ Beskrivning
[ Kopiera profil från kort ] Kopiera profiler från rotkatalogen på minneskortet till kameraprofillistan.
[ Kopiera profil till kort ]

Kopiera profiler från kameran till minneskortet. Markera en profil och tryck på J för att kopiera den till minneskortet.

 • Lösenordsskyddade profiler kan inte kopieras.

Avsluta aktuell anslutning

Avsluta anslutningen till det aktuella nätverket.

Kopplingstyp

Välj ett driftsläge för användning när kameran är ansluten till ett nätverk.

Alternativ Beskrivning
[ Bildöverföring ] Ladda upp bilder till en dator när de tas eller ladda upp befintliga bilder från kamerans minneskort.
[ Kamerakontroll ] Använd Camera Control Pro 2 (tillgänglig separat) eller gratis NX Tether programvara för att styra kameran och ta bilder på distans från en dator.

alternativ

Justera uppladdningsinställningar.

Automatisk uppladdning

Välj [ ON ] för att markera nya foton för uppladdning när de tas.

 • Överföringen börjar först efter att bilden har lagrats på minneskortet. Se till att ett minneskort är isatt i kameran.
 • Videor laddas inte upp automatiskt. De måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen ( 0 Välja bilder för uppladdning ) .

Ta bort efter uppladdning

Välj [ ON ] för att radera bilder från kamerans minneskort automatiskt när uppladdningen är klar.

 • Filer markerade för överföring innan du valde [ ON ] raderas inte.
 • Raderingen kan avbrytas under vissa kameraoperationer.

Ladda upp RAW + JPEG som

När du laddar upp RAW + JPEG -bilder, välj om du vill ladda upp både NEF ( RAW ) och JPEG filer eller bara NEF ( RAW ) eller JPEG kopian. Separata alternativ kan väljas för [ Overflow/backup ] och [ RAW primär - JPEG sekundär ].

 • Alternativet som valts för [ Overflow/backup ] träder i kraft under både automatisk och manuell uppladdning.
 • Alternativet som valts för [ RAW primär - JPEG sekundär ] gäller endast under automatisk uppladdning.

Ladda upp RAW + HEIF As

När du laddar upp RAW + HEIF-bilder, välj om du vill ladda upp både NEF ( RAW ) och HEIF-filerna eller bara NEF ( RAW ) eller HEIF-kopian. Separata alternativ kan väljas för [ Overflow/backup ] och [ RAW primär - HEIF sekundär ].

 • Alternativet som valts för [ Overflow/backup ] träder i kraft under både automatisk och manuell uppladdning.
 • Alternativet som valts för [ RAW primär - HEIF sekundär ] gäller endast under automatisk uppladdning.

Val av JPEG + JPEG plats

Välj en källplats för automatisk uppladdning när du tar bilder med [ JPEG primär - JPEG sekundär ] vald för [ Sekundär platsfunktion ] i fototagningsmenyn.

HEIF + HEIF Slot Val

Välj en källplats för automatisk uppladdning när du tar bilder med [ HEIF primär - HEIF sekundär ] vald för [ Sekundär platsfunktion ] i fototagningsmenyn.

Ladda upp RAW video som

När du laddar upp videor tagna med [ N- RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] vald för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn, välj om du vill ladda upp både RAW och MP4 filer eller bara MP4-kopian.

Ladda upp mapp

Markera alla foton i en vald mapp för uppladdning. Märkning kommer att tillämpas på alla bilder, oavsett om de har laddats upp tidigare.

 • Videor kommer inte att markeras för uppladdning. De måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen.

Avmarkera alla?

Ta bort uppladdningsmarkeringen från alla bilder. Uppladdning av bilder med en "uppladdning"-ikon kommer omedelbart att avslutas.