Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

c3: Avstängningsfördröjning

G -knapp U A Meny för anpassade inställningar

Välj hur länge displayerna ska vara på och hur länge kameran väntar innan den återgår från bildgranskning till fotograferingsläge när inga åtgärder utförs.

  • Längre avstängningsfördröjningar minskar batteriets uthållighet.
Alternativ Beskrivning
[ Uppspelning ] Välj hur länge bildskärmen eller sökaren ska vänta med att stängas av efter att uppspelningen startar.
[ Menyer ] Välj hur länge monitorn eller sökaren ska vänta med att stängas av efter att menyer har visats.
[ Bildrecension ] Välj hur länge kameran ska vänta på att återgå till fotograferingsdisplayen efter att bildgranskning har startat när [ ] eller [ På (endast bildskärm) ] är valt för [ Bildgranskning ] i uppspelningsmenyn.
[ Standby timer ]

Välj hur länge exponeringen ska visas på kontrollpanelen, monitorn och sökaren förbli på efter att fotograferingsdisplayen har aktiverats.

  • Skärmen och sökaren dämpas några sekunder innan standby-timern går ut.
  • Om [ 10 s ] väljs kommer timern att förlängas till 20 sekunder medan i -menyn visas.