Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Översätt

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN GOOGLE. GOOGLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ÖVERSÄTTNINGAR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG.

Referensinformation från Nikon Corporation (nedan, “Nikon”) har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogramvara från Google Översätt. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Nikons referensinformation och tillhandahålls som de är. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, lämnas avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller korrekthet för översättningar gjorda från engelska till något annat språk. Visst innehåll (som bilder, videor, Flash-videor osv.) kanske inte kan översättas korrekt på grund av översättningsprogramvarans begränsningar.

Den officiella texten är den engelska versionen av referensinformationen. Eventuella avvikelser eller skillnader som har uppstått i samband i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig effekt för efterlevnad eller verkställighet. Om det uppstår några frågor om riktigheten hos informationen i den översatta referensinformationen hänvisar vi till den engelska versionen av informationen, som är den officiella versionen.

Bild Dust Off Ref Foto

G knapp U B inställningsmeny

Hämta referensdata för alternativet Image Dust Off i NX Studio . Image Dust Off bearbetar NEF ( RAW )-bilder för att mildra effekter som orsakas av att damm fastnar på framsidan av kamerans bildsensor. För mer information, se NX Studio onlinehjälp.

Hämta referensdata för bilddamm

Innan du hämtar referensdata för Image Dust Off, välj fotoläge genom att vrida foto-/videoväljaren till C .

 1. Välj ett startalternativ.

  • Markera [ Start ] och tryck på J för att omedelbart visa dialogrutan [ Image Dust Off ref photo ] .

  • Markera [ Rengör sensor och start sedan ] och tryck på J för att rengöra bildsensorn innan du startar. Dialogrutan [ Image Dust Off ref photo ] kommer att visas när bildsensorrengöringen är klar.
  • För att avsluta utan att hämta referensdata för Image Dust Off, tryck på G .

 2. Med objektivet cirka tio centimeter (fyra tum) från ett väl upplyst vitt objekt utan särdrag, rama in objektet så att det fyller skärmen och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.

  • I autofokusläget ställs fokus automatiskt in på oändligt.
  • I manuellt fokusläge, ställ in fokus på oändlighet manuellt.
 3. Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensdata för Image Dust Off.

  • Skärmen stängs av när avtryckaren trycks ned.
  • Om referensobjektet är för ljust eller för mörkt kan det hända att kameran inte kan hämta referensdata för Image Dust Off, i vilket fall ett meddelande visas och kameran återgår till displayen som visas i steg 1. Välj ett annat referensobjekt och tryck på avtryckaren igen.

Varning: Rengöring av bildsensor

Damma av referensdata som registrerats innan bildsensorrengöring utförs kan inte användas med fotografier som tagits efter att bildsensorrengöring har utförts. Välj [ Rengör sensor och starta sedan ] endast om referensdata för Image Dust Off inte kommer att användas med befintliga fotografier.

Varningar: Inhämta referensdata för bilddamm

 • Ett objektiv i FX -format med en brännvidd på minst 50 mm rekommenderas.
 • När du använder ett zoomobjektiv, zooma in hela vägen.
 • Image Dust Off-data kan inte hämtas när ett DX objektiv är monterat.
 • Samma referensdata kan användas för fotografier tagna med olika objektiv eller med olika bländare.
 • Referensbilder kan inte visas med datorprogramvara för bildbehandling.
 • Ett rutmönster visas när referensbilder visas på kameran.