Lysmåling bestemmer, hvordan kameraet indstiller eksponeringen.

Mulighed

Beskrivelse

L

[ Matrixmåling ]

Kameraet måler et bredt område af billedet og indstiller eksponering i henhold til tonefordeling, farve, komposition og afstand for resultater tæt på dem, der ses med det blotte øje.

M

[ Centervægtet måling ]

  • Kameraet tildeler den største vægt til midten af billedet. Denne tilstand kan f.eks. bruges med motiver, der dominerer kompositionen.

  • Centervægtet måling anbefales også ved brug af filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.

  • Størrelsen på det område, der er tildelt den største vægt, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling b5 [ Centervægtet område ].

N

[ Spotmåling ]

  • Kameraet måler en cirkel med en diameter på 4 mm/0,16 in. (svarende til ca. 1,5 % af billedet). Dette sikrer, at motivet bliver korrekt eksponeret, selv når baggrunden er meget lysere eller mørkere.

  • Det målte område er centreret om det aktuelle fokuspunkt. Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdetilstand ( AF-områdetilstand ), måler kameraet i stedet det midterste fokuspunkt.

t

[ Fremhævsvægtet måling ]

Kameraet tildeler højlys den største vægt. Brug denne mulighed til at reducere tab af detaljer i højlys, for eksempel når du fotograferer spotbelyste performere på scenen.