Menuindstillinger for fotooptagelse og videooptagelse er gemt i en af fire banker (banker "A" til "D"), der kan vælges ved hjælp af [ Optagemenubank ]. Med de undtagelser, der er nævnt nedenfor, anvendes ændringer af indstillinger, der er foretaget, mens én bank er valgt, ikke på de resterende banker.

 • Ændringer til følgende fotooptagelsesmenuindstillinger gælder for alle banker:

  • [ Udvidede menubanker ]

  • [ Hvidbalance ] forudindstillinger

  • [ Multiple eksponering ]

  • [ Intervaltimer-optagelse ]

  • [ Time-lapse video ]

  • [ Fokusskift-optagelse ]

 • Ændringer til følgende videooptagelsesmenu gælder også for alle banker:

  • [ Udvidede menubanker ]

 • Optagemenubanker kan også redigeres via punktet [ Shooting menu bank ] i videooptagelsesmenuen. Ændringer i fotooptagelsesmenuen gælder i videooptagelsesmenuen og omvendt .

Optagelsesmenubanker

Kontrolpanelet viser den aktuelle menubank ("A", "B", "C" eller "D").

Omdøbning af optagemenubanker

En beskrivende billedtekst kan tilføjes til banknavnet ("A", "B", "C" eller "D") ved at fremhæve banken, trykke på 2 og vælge [ Omdøb ]. Billedtekster kan være op til 20 tegn lange.

Kopiering af optagemenubanker

For at oprette en kopi af en optagemenubank skal du fremhæve banken, trykke på 2 , vælge [ Kopier ] og vælge en destination for kopien.

Gendannelse af standardindstillinger

Du kan gendanne standardindstillingerne for en valgt optagemenubank. For at gøre det skal du fremhæve banken og trykke på O ( Q ); en bekræftelsesdialog vil blive vist. Fremhæv [ Ja ] og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte bank.

 • Optagelsesmenubanker kan ikke nulstilles, mens en multieksponering er i gang.

 • [ Lagringsmappe ] og [ Manage Picture Control ] nulstilles ikke.