Vælg de elementer, der er angivet i i menuen, der vises, når der trykkes på i knappen i fototilstand.

  • Fremhæv en position i menuen i , tryk på J , og vælg det ønskede punkt.

  • Følgende punkter kan tildeles i i .

Mulighed

0

n

[ Optagelsesmenubank ]

Optagelsesmenubank

j

[ Vælg brugerdefinerede indstillinger bank ]

Brugerdefinerede indstillinger Bank

J

[ Vælg billedområde ]

Justering af billedområdeindstillinger

8

[ Billedkvalitet ]

Justering af billedkvalitet

o

[ Billedstørrelse ]

Valg af billedstørrelse

N

[ Se oplysninger om hukommelseskort ]

Se hukommelseskortoplysninger

E

[ Eksponeringskompensation ]

Eksponeringskompensation

9

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

ISO-følsomhed

m

[ Hvidbalance ]

Hvidbalance

h

[ Indstil billedkontrol ]

Billedkontrol

p

[ Farverum ]

Farverum

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

r

[ Høj ISO NR ]

Høj ISO NR

w

[ Måling ]

Måling

c

[ Flashtilstand ]

Flash-tilstande

Y

[ Blitzkompensation ]

Flash-kompensation

q

[ Trådløse muligheder/flashtilstand ]

Fjernfotografering med flash

m

[ Gruppe flashindstillinger ]

Group Flash , Group Flash

r

[ Test flash ]

Radio AWL , Optisk AWL

s

[ Flash info ]

Fjernfotografering med flash

t

[ Radio fjernbetjening flash info ]

Radio AWL

s

[ Fokustilstand ]

Fokustilstand

7

[ AF-områdetilstand/emne. detektion ]

AF-områdetilstand

u

[ Vibrationsreduktion ]

Vibrationsreduktion

t

[ Automatisk bracketing ]

Auto bracketing

$

[ Multiple eksponering ]

Multieksponering

2

[ HDR-overlay ]

HDR Overlay

7

[ Intervaltimer-optagelse ]

Interval timer-optagelse

8

[ Time-lapse video ]

Time-lapse video

9

[ Fokusskift-optagelse ]

Fokusskift-optagelse

F

[ Fokussporing med låsning ]

a3: Fokussporing med Lock-On

L

[ Lydløs tilstand ]

Lydløs

Y

[ C30/C120 muligheder ]

d4: C30/C120 Valgmuligheder

w

[ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ]

f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse)

m

[ Visningstilstand (foto Lv) ]

d9: Visningstilstand (Foto Lv)

z

[ Zoom på opdelt skærm ]

Split-Screen Display Zoom

W

[ Fokus topper ]

a13: Fokus peaking

3

[ Skærmens/søgerens lysstyrke ]

Skærmlysstyrke , søgerlysstyrke

u

[ Flytilstand ]

Flytilstand

v

[ Varme displayfarver ]

d11: Varme skærmfarver

Se hukommelseskortoplysninger

Se det slot, der aktuelt er valgt som destination for nye billeder og de muligheder, der bruges til at optage billeder, når der er isat to hukommelseskort. Denne indstilling kan bruges til at se, men ikke til at ændre den valgte indstilling.

  • De muligheder, der bruges til at optage billeder, når der er isat to hukommelseskort, kan vælges ved hjælp af [ Role spillet af kort i slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen.

Split-Screen Display Zoom

Hvis [ Split-screen display zoom ] er tildelt i menuen, kan du vælge [ Split-screen display zoom ] for samtidig at zoome ind på to områder, der er justeret vandret, men er i forskellige dele af rammen (split-screen display zoom ). Områdernes placering er angivet med de to rammer ( r ) i navigationsvinduet i nederste højre hjørne af displayet.

  • At zoome ind samtidigt på to vidt adskilte, men horisontalt justerede områder af rammen gør det nemmere at nivellere billeder af bygninger eller andre brede objekter.

  • Brug knapperne X og W ( Q ) til at zoome ind og ud.

  • Tryk på 4 eller 2 for at rulle det valgte område til venstre eller højre. Brug J -knappen til at skifte mellem de to områder.

  • Tryk på 1 eller 3 for at rulle begge områder op eller ned samtidigt.

  • For at fokusere på motivet i midten af det valgte område skal du trykke udløserknappen halvt ned.

  • Tryk på i knappen for at afslutte zoom med delt skærm.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video