Jei nustatyta parinktis (W), ekspozicijos rodikliai valdymo pulte, vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane yra pateikiami su neigiamomis vertėmis kairėje ir teigiamomis – dešinėje. Jei norite, kad teigiamos vertės būtų rodomos kairėje, o neigiamos – dešinėje, nustatykite parinktį (V).

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)