Nustačius parinktį On (įjungta), nuotraukos, daromos mažesniu nei 1 sek. užrakto greičiu, apdorojamos siekiant sumažinti triukšmą (šviesias dėmes ar rūką). Apdorojimui reikalinga trukmė apytiksliai padvigubėja. Apdorojimo metu užrakto greičio/diafragmos rodiniuose mirksi užrašas l m ir negalima fotografuoti (jei fotoaparatas išjungiamas prieš baigiant apdoroti, nuotrauka įrašoma, tačiau triukšmo mažinimo procedūra neatliekama). Nepertraukiamo atleidimo režimu sumažės kadrų sparta, o apdorojant nuotraukas sumažės ir atminties buferio talpa.