Parinkite užrakto atleidimo delsos trukmę, fotografuojamų kadrų skaičių ir intervalą tarp kadrų, kai fotoaparatas veikia automatinio laikmačio režimu.

  • Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa): parinkite užrakto atleidimo delsą.
  • Number of shots (kadrų skaičius): paspauskite 1 ir 3, norėdami parinkti, kiek kadrų bus padaroma kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
  • Interval between shots (intervalas tarp kadrų): parinkite intervalą tarp kadrų, kai Number of shots (kadrų skaičius) yra didesnis už 1.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)