Ova opcija određuje najmanju brzinu zatvarača koja je dostupna kada se koristi sinhronizacija sa zadnjom ili prednjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju u režimu P ili A (bez obzira na izabrano podešavanje, brzine zatvarača mogu biti 30 s spore u S i M režimima ili pri podešavanjima blica spore sinhronizacije, spore sinhronizacije sa zadnjom zavesom ili smanjenju efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom).