Promenite vremenske zone, podesite sat fotoaparata, sinhronizujte sat sa satom na pametnom uređaju, birajte redosled prikaza datuma i uključite ili isključite letnje računanje vremena.

Ako je sat resetovan, bljeskajući Y indikator će se pojaviti na prikazu informacija.