Koristite ovu opciju za fino podešavanje vrednosti ekspozicije izabrane od strane fotoaparata. Ekspozicija može da se fino podesi odvojeno za svaki metod merenja od +1 do –1 EV u koracima od 1/6 EV.

Fino podešavanje ekspozicije

Na fino podešavanje ekspozicije ne utiču resetovanja sa dva dugmeta. Imajte na umu da ikonica korekcije ekspozicije (E) nije prikazana, jedini način da utvrdite koliko je ekspozicija promenjena je da vidite nivo u meniju za fino podešavanje.