Memorijske kartice moraju da se formatiraju pre prve upotrebe ili nakon što se formatiraju u drugim uređajima. Za početak formatiranja, markirajte Da i pritisnite J. Imajte na umu da formatiranje trajno briše sve slike i druge podatke na kartici. Pre formatiranja, postarajte se da napravite rezervne kopije po potrebi.

U toku formatiranja

Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte memorijske kartice u toku formatiranja.

Formatiranje sa dva dugmeta

Memorijske kartice takođe mogu da se formatiraju pritiskajući O (Q) i S (Q) dugmad duže od dve sekunde.