Menuliste

Kameraet tilbyder følgende menuer. For en mere fuldstændig beskrivelse af individuelle menupunkter henvises til kapitlet "Menuguide" i referencemanualen . Nogle elementer vises muligvis ikke afhængigt af kameraindstillinger eller typen af objektiv, flashenhed eller andet tilbehør, der er monteret.

AFSPILNINGSMENU

Slet

Afspilningsmappe

Visningsmuligheder for afspilning

Kopiér billede(r)

Billedanmeldelse

Efter sletning

Drej højt

Diasshow

Bedømmelse

FOTO SHOOTING MENU

Nulstil fotooptagelsesmenu

Opbevaringsmappe

Filnavngivning

Rolle spillet af kort i Slot 2

Billedområde

Billede kvalitet

Billedestørrelse

NEF (RAW) optagelse

ISO-følsomhedsindstillinger

hvidbalance

Indstil billedkontrol

Administrer billedkontrol

Farverum

Aktiv D-Lighting

Lang eksponering NR

Høj ISO NR

Vignettekontrol

Diffraktionskompensation

Automatisk forvrængningskontrol

Reduktion af flimmer

Flash kontrol

Automatisk bracketing

Multieksponering

HDR (højt dynamisk område)

Interval timer-optagelse

Time-lapse film

Fokusskift-optagelse

Silent live view fotografering

MENU FOR FILMOPTAGELSE

Nulstil filmoptagelsesmenuen

Filnavngivning

Bestemmelsessted

Billedområde

Rammestørrelse/billedhastighed

Filmkvalitet

Film filtype

ISO-følsomhedsindstillinger

hvidbalance

Indstil billedkontrol

Administrer billedkontrol

Aktiv D-Lighting

Høj ISO NR

Diffraktionskompensation

Flimmerreduktion

Elektronisk VR

Mikrofonfølsomhed

Dæmper

Frekvensrespons

Reduktion af vindstøj

Hovedtelefonlydstyrke

Tidskode

BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU

Nulstil brugerdefinerede indstillinger

en autofokus

a1

AF-C prioritetsvalg

a2

AF‑S prioritetsvalg

a3

Fokussporing med lock-on

a4

3D-sporende ansigtsgenkendelse

a5

Automatisk AF-ansigts-/øjengenkendelse

a6

Fokuspunkter brugt

a7

Gem punkter efter orientering

a8

AF aktivering

a9

Fokuspunkt omsluttende

a10

Fokuspunkt muligheder

a11

AF i svagt lys

a12

Manuel fokusring i AF-tilstand

b Måling/eksponering

b1

EV-trin for eksponeringskontrol

b2

Nem eksponeringskompensation

b3

Matrix måling

b4

Centervægtet område

b5

Finjuster optimal eksponering

c Timer/AE-lås

c1

Udløserknap AE-L

c2

Standby timer

c3

Selvudløser

c4

Overvåg forsinkelse

d Optagelse/visning

d1

CL-tilstand optagehastighed

d2

Maks. kontinuerlig frigivelse

d3

Synkronisere. muligheder for frigivelsestilstand

d4

Eksponeringsforsinkelsestilstand

d5

Elektronisk frontgardinskodder

d6

Forlængede lukkertider (M)

d7

Filnummerrækkefølge

d8

Gem original (EFFECTS)

d9

Eksponeringseksempel (Lv)

d10

Visning af rammegitter

d11

Højdepunkter

d12

LCD belysning

d13

Live view i kontinuerlig tilstand

d14

Optisk VR

e Bracketing/flash

e1

Flash-synkroniseringshastighed

e2

Blitz lukkertid

e3

Eksponeringskomp. til blitz

e4

Auto c ISO-følsomhedskontrol

e5

Modelleringsblitz

e6

Bracketing rækkefølge

f Kontrolelementer

f1

Tilpas i menu

f2

Tilpas i menu (Lv)

f3

Brugerdefinerede kontroller

f4

OK knap

f5

Tilpas kommandohjul

f6

Slip knap for at bruge drejeknappen

f7

Omvendte indikatorer

f8

D afbryder

g film

g1

Tilpas i menu

g2

Brugerdefinerede kontroller

g3

AF-hastighed

g4

AF-sporingsfølsomhed

g5

Fremhæv display

SETUP MENU

Formater hukommelseskort

Gem brugerindstillinger

Nulstil brugerindstillinger

Sprog

Tidszone og dato

Overvåg lysstyrke

Overvåg farvebalancen

Virtuel horisont

Informationsdisplay

AF finjusteringsmuligheder

Objektivdata uden CPU

Rens billedsensor

Lås spejlet op til rengøring

Billede Dust Off ref foto

Pixel mapping

Billedkommentar

Oplysninger om ophavsret

Muligheder for bip

Berøringsknapper

HDMI

Placeringsdata

Muligheder for trådløs fjernbetjening (WR).

Tildel fjernbetjening (WR) Fn-knap

Flytilstand

Tilslut til smartenhed

Tilslut til pc

Trådløs sender (WT-7)

Overensstemmelsesmærkning

Batteri info

Sprække tom udløserlås

Gem/indlæs menuindstillinger

Nulstil alle indstillinger

Firmware version

RETOUCH MENU

NEF (RAW) behandling

Trimme

Ændr størrelse

D-Lighting

Hurtig retouchering

Korrektion af røde øjne

Glatte

Forvrængningskontrol

Perspektiv kontrol

Monokrom

Billedoverlejring

Trim film

MIN MENU

Tilføj elementer

Fjern elementer

Ranger genstande

Vælg fane