Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en valgfri flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som en masterflash (optisk AWL ; for information om kompatible flashenheder, se " Nikon Creative Lighting System", Nikon Creative Lighting System ( CLS ) ). Hvis den pågældende flashenhed er en SB-5000 eller SB-500, kan indstillingerne justeres fra kameraet ( brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500 ); ellers skal indstillingerne justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller som beskrevet i dokumentationen, der følger med enheden. For information om flashplacering og andre emner, se dokumentationen, der følger med flashenhederne.

Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Monter flashenheden på kameraets tilbehørssko, og vælg [ Optical AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen. Gruppeblitzindstillinger kan justeres ved hjælp af [ Flash control ] > [ Remote flash control ]; punktet [ Remote flash control ] for SB-5000 tilbyder også [ Hurtig trådløs kontrol ] og [ Remote repeating ]-indstillinger.

SB-5000

Når en SB-5000 er monteret på kameraets tilbehørssko, kan indstillingerne for [ Flash control ] også ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt for at justere indstillingerne separat for hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeblitz ].

  Vælg [ Gruppeblitz ] for [ Blitzstyring ] > [ Fjernbetjening af blitz ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Group flash options ].

  Fremhæv [ Group flash options ] i flashkontroldisplayet , og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzindstillinger.
  • Vælg flashkontroltilstand og flashniveau for masterflashen og flashenhederne i hver gruppe:

   Mulighed

   Beskrivelse

   TTL

   i-TTL flash kontrol.

   q A

   Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible flashenheder).

   M

   Vælg blitzniveauet manuelt.

   -- (af)

   Enhederne udløses ikke, og flashniveauet kan ikke justeres.

  • Vælg en kanal til master flashen. Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en hvilken som helst kanal mellem 1 og 4.

 4. f : Indstil fjernflashenhederne til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt i trin 3.

 5. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C, eller hvis du bruger en SB‑500 masterflash, A eller B) for hver fjernflashenhed.

  • Selvom der ikke er nogen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med mere end dette tal vil lyset, der udsendes af de fjernbetjente flashenheder, forstyrre ydeevnen.

 6. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen for at teste blitzen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenheder kan også prøveudløses ved at trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af flashindstillinger ) og vælge [ c Test flash ].

 7. C / f : Tag billedet.

  Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000)

Vælg dette punkt for at styre den overordnede blitzkompensation for og den relative balance mellem gruppe A og B, mens du indstiller output for gruppe C manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ].

  Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Blitzstyring ] > [ Fjernbetjening af blitz ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Hurtige trådløse kontrolindstillinger ].

  Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolmuligheder ] i flashkontroldisplayet , og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzindstillinger.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau for enhederne i gruppe C:

   • [ M ]: Vælg flashniveauet manuelt.

   • [ –– ]: Enhederne i gruppe C udløses ikke.

  • Vælg en kanal til master flashen. Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en hvilken som helst kanal mellem 1 og 4.

 4. f : Indstil fjernflashenhederne til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt i trin 3.

 5. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Selvom der ikke er nogen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med mere end dette tal vil lyset, der udsendes af de fjernbetjente flashenheder, forstyrre ydeevnen.

 6. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen for at teste blitzen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenheder kan også prøveudløses ved at trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af flashindstillinger ) og vælge [ c Test flash ].

 7. C / f : Tag billedet.

  Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Fjerngentagelse (kun SB-5000)

Når "remote repeating" er aktiveret, udløses flashenhederne gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ].

  Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ] i fotooptagelsesmenuen.

 2. C : Vælg [ Remote repeating options ].

  Fremhæv [ Remote repeating options ] på flashkontroldisplayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzindstillinger.

  • Vælg flashniveauet ([ Output ]), det maksimale antal gange flashenhederne udløses ([ Times ]) og antallet af gange flashenhederne udløses pr. sekund ([ Frequency ]).

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper. Vælg [ ON ] for at aktivere den valgte gruppe, [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

  • Vælg en kanal til master flashen. Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500, skal du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en hvilken som helst kanal mellem 1 og 4.

 4. f : Indstil fjernflashenhederne til samme kanal som masterflashen.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt i trin 3.

 5. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C) for hver fjernbetjent flashenhed.

  • Selvom der ikke er nogen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med mere end dette tal vil lyset, der udsendes af de fjernbetjente flashenheder, forstyrre ydeevnen.

 6. C / f : Komponer billedet.

  • Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen for at teste blitzen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt. Flashenheder kan også prøveudløses ved at trykke på i knappen i flashinfo-displayet ( Ændring af flashindstillinger ) og vælge [ c Test flash ].

 7. C / f : Tag billedet.

  Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Optisk AWL

Placer sensorvinduerne på fjernflashenhederne for at opfange lyset fra masterflashen (særlig forsigtighed er påkrævet, hvis kameraet ikke er monteret på et stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke trænger ind i kameralinsen (i TTL-tilstand) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder ( q A- tilstand), da dette kan forstyrre eksponeringen. Vælg lav ISO-følsomhed eller små blændeåbninger (høje f-tal) for at forhindre lavintensive timing-blitz, der udsendes af masterflashen, i at blive vist på billeder taget på kort afstand. Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og se resultaterne på kameraets display.