Tryk på K -knappen for at se fotos og film optaget med kameraet.

 1. Tryk på K knappen.
  • Et billede vil blive vist på skærmen.

  • Hukommelseskortet, der indeholder det viste billede, vises med et ikon.

 2. Tryk på 4 eller 2 for at se flere billeder.
  • Yderligere billeder kan også ses ved at svirpe en finger til venstre eller højre over skærmen ( Tryk på kontrolknapper ).

  • For at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Billedanmeldelse

Når [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen, vises billeder automatisk på skærmen efter optagelse, uden at brugeren trykker på K knappen.

Se film

Film er angivet med et 1 -ikon. Tryk på a ikonet i displayet, eller tryk på J for at starte afspilning (en statuslinje viser din omtrentlige position i filmen).

1

1 ikon

2

Længde

3

a ikon

4

Nuværende position/total længde

5

Fremskridtslinje

6

Bind

7

Guide

Filmafspilningshandlinger

Til

Beskrivelse

Pause

Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.

Genoptag

Tryk på J for at genoptage afspilningen, når afspilningen er sat på pause eller under tilbage-/fremspoling.

Spol tilbage/frem

 • Tryk på 4 for at spole tilbage, 2 for at gå frem. Hastigheden øges med hvert tryk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.

 • Hold 4 eller 2 nede for at springe til henholdsvis det første billede eller det sidste billede.

 • Det første billede er angivet med et h i øverste højre hjørne af displayet, det sidste billede med et i .

Start afspilning i slowmotion

Tryk på 3 , mens filmen er sat på pause for at starte slowmotion-afspilning.

Jog tilbage/frem

 • Tryk på 4 eller 2 , mens filmen er sat på pause, for at spole tilbage eller frem et billede ad gangen.

 • Hold 4 eller 2 nede for kontinuerlig tilbage- eller fremspoling.

Spring 10 sek

Drej hovedkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 s.

Spring til sidste eller første billede

Hvis filmen ikke indeholder nogen indekser, kan du springe til det første eller sidste billede ved at dreje på det underordnede kommandohjul.

Spring til indeks

Hvis filmen indeholder indekser, vil drejning af underkommandohjulet føre dig til næste eller forrige indeks.

 • Indekser kan tilføjes eller fjernes fra menuen [ EDIT MOVIE ], som kan vises ved at sætte afspilningen på pause og trykke på i knappen.

Juster lydstyrken

Tryk på X ( T ) for at øge lydstyrken, W ( Y ) for at mindske.

Trim film

For at få vist menuen [ EDIT MOVIE ] skal du sætte afspilningen på pause og trykke på i knappen.

Afslut

Tryk på 1 eller K for at afslutte fuldskærmsvisning.

Afslut til optagetilstand

Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand.

Indeks

Indekser kan tilføjes, når afspilningen er sat på pause ved at trykke på i knappen og vælge [ Tilføj indeks ]. Du kan hurtigt hoppe til indekserede placeringer under afspilning og redigering. Tilstedeværelsen af indekser er angivet med et p ikon i fuldskærmsvisningen.

Sletning af uønskede billeder

Billeder kan slettes som beskrevet nedenfor. Bemærk, at når de er slettet, kan billeder ikke gendannes.

 1. Vis billedet.
  • Tryk på K knappen for at starte afspilningen, og tryk på 4 eller 2 , indtil det ønskede billede vises.

  • Placeringen af det aktuelle billede vises med et ikon i nederste venstre hjørne af displayet.

 2. Slet billedet
  • Tryk på O ( Q ) knappen; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på knappen O ( Q ) igen for at slette billedet og vende tilbage til afspilning.

  • Tryk på K for at afslutte uden at slette billedet.