X ( T )-knappen bruges til at justere billedkvaliteten og vælge størrelsen på JPEG-billeder.

Justering af billedkvalitet

Under søgerfotografering kan billedkvaliteten justeres ved at holde X ( T )-knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

Mulighed

Beskrivelse

[ NEF (RAW) + JPEG fin m ]

Optag to kopier af hvert foto: et NEF (RAW)-billede og en JPEG-kopi. For JPEG-kopien kan du vælge mellem muligheder, der prioriterer billedkvalitet eller filstørrelse. Indstillinger med en stjerne (“ m ”) prioriterer billedkvalitet, dem uden en stjerne (“ m ”) filstørrelse.

[ NEF (RAW) + JPEG fint ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal m ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic m ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic ]

[ NEF (RAW) ]

Optag billeder i NEF (RAW)-format.

[ JPEG fint m ]

Optag billeder i JPEG-format. Billedkvaliteten øges, efterhånden som kvaliteten udvikler sig fra grundlæggende til normal til fin. Indstillinger med en stjerne (“ m ”) prioriterer billedkvalitet, dem uden en stjerne (“ m ”) filstørrelse.

[ JPEG fint ]

[ JPEG normal m ]

[ JPEG normal ]

[ JPEG basic m ]

[ JPEG basic ]

Valg af billedstørrelse

Under søgerfotografering kan billedstørrelsen justeres ved at holde X ( T )-knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

Vælg mellem [ Large ], [ Medium ] og [ Small ]; den valgte indstilling gælder for JPEG-billeder. De fysiske dimensioner af billederne i pixels varierer med billedområdet.

Billedområde

Billedestørrelse

[ Stor ]

[ medium ]

[ Små ]

[ FX (36×24) ]

6048×4024

4528×3016

3024×2016

[ DX (24×16) ]

3936×2624

2944×1968

1968×1312

[ 1:1 (24×24) ]

4016×4016

3008×3008

2000×2000

[ 16:9 (36×20) ]

6048×3400

4528×2544

3024×1696

Zoom forhåndsvisning (Live View Photography)

Tryk på knappen X ( T ) for at zoome ind på visningen gennem objektivet på skærmen.

  • Zoomforholdet øges, hver gang X ( T )-knappen; for at zoome ud, tryk på W ( Y ).

  • Mens visningen gennem objektivet er zoomet ind, vises et navigationsvindue i en grå ramme i nederste højre hjørne af skærmen.

  • Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen.

  • Under live view-fotografering kan billedkvalitet og -størrelse justeres ved hjælp af [ Billedkvalitet ] og [ Billedstørrelse ] i fotooptagelsesmenuen.