Du kan vælge et billedområde ved at bruge punktet [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i filmoptagelsesmenuen. Vælg [ FX ] for at optage film i det, der omtales som "FX-baseret filmformat", [ DX ] for at optage i "DX-baseret filmformat". Forskellene mellem de to er illustreret nedenfor.

  • Størrelsen af de optagede områder er cirka 35,9 × 20,2 mm (FX-baseret filmformat) og 23,5 × 13,2 mm (DX-baseret filmformat). Film optaget med et DX-formatobjektiv og [ Til ] valgt for [ Billedområde ] > [ Auto DX-beskæring ] i filmoptagemenuen optages i DX-baseret filmformat.

  • Aktivering af elektronisk vibrationsreduktion ved at vælge [ Til ] for [ Elektronisk VR ] i filmoptagemenuen reducerer størrelsen af beskæringen, hvilket øger den tilsyneladende brændvidde en smule.