Vælg AF- og AF-områdetilstandene. AF-tilstanden bestemmer, hvordan kameraet fokuserer i autofokustilstand, AF-områdetilstanden, hvordan kameraet vælger fokuspunktet til autofokus.

Valg af AF-tilstand

Hold AF-tilstandsknappen nede, og drej hovedkommandohjulet. De tilgængelige muligheder varierer med kameraindstillinger.

Mulighed

Beskrivelse

AF-A

[ Automatisk skift af AF-tilstand ]

Kameraet bruger AF-S , når du fotograferer stationære motiver, og AF-C , når du fotograferer motiver, der er i bevægelse.

 • Denne mulighed er kun tilgængelig under stillfotografering.

AF‑S

[ Enkelt AF ]

Brug med stationære motiver. Fokus låses, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

AF-C

[ Kontinuerlig AF ]

Til motiver i bevægelse. Kameraet justerer kontinuerligt fokus som reaktion på ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

AF-F

[ Fuldtids-AF ]

Kameraet justerer fokus kontinuerligt som reaktion på motivets bevægelse eller ændringer i kompositionen. Når udløserknappen trykkes halvt ned, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokus låses.

 • Denne indstilling er kun tilgængelig under filmoptagelse.

Valg af en AF-områdetilstand

Hold AF-tilstandsknappen nede, og drej det underordnede kommandohjul. De tilgængelige muligheder varierer med AF-tilstanden.

Søgerfotografering

Mulighed

Beskrivelse

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren.

 • Brug med stationære motiver.

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ]/
[ Dynamisk område AF (21 punkter) ]/
[ Dynamisk område AF (51 punkter) ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren; hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter. Denne indstilling er tilgængelig, når AF‑A eller AF‑C er valgt til AF-tilstand.

 • Vælg til emner, der bevæger sig uforudsigeligt. Jo større antal fokuspunkter, jo bredere er det område, der bruges til fokus.

[ 3D-sporing ]

Brugeren vælger fokuspunktet; mens udløserknappen er trykket halvt ned, vil kameraet spore motiver, der forlader det valgte fokuspunkt, og vælge nye fokuspunkter efter behov. Denne indstilling er tilgængelig, når AF‑A eller AF‑C er valgt til AF-tilstand.

 • Bruges til motiver, der bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (f.eks. tennisspillere).

[ Gruppeområde AF ]

Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe fokuspunkter valgt af brugeren. Eventuelle ansigter, der registreres af kameraet, gives prioritet.

 • Vælg for snapshots, motiver, der er i bevægelse, og andre motiver, der er svære at fotografere ved hjælp af [ Enkeltpunkts-AF ].

[ Auto-område AF ]

Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunktet. Hvis der registreres et ansigt, vil kameraet prioritere portrætmotivet.

Live View

Mulighed

Beskrivelse

3

[ Punpoint AF ]

Med et fokusområde, der er mindre end det, der anvendes til [ Single-point AF ], bruges præcis AF til præcis fokus på et valgt sted i billedet.

 • Det anbefales til optagelser, der involverer statiske motiver, såsom bygninger, produktfotografering i studiet og nærbilleder.

 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når AF‑S er valgt som AF-tilstand til stillfotografering.

d

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren.

 • Brug med stationære motiver.

f

[ Bredt område AF (S) ]

Hvad angår [ Enkeltpunkts-AF ], bortset fra at kameraet fokuserer på et bredere område.

 • Vælg for snapshots, motiver, der er i bevægelse, og andre motiver, der er svære at fotografere ved hjælp af [ Enkeltpunkts-AF ].

g

[ Bredt område AF (L) ]

e

[ Dynamisk område AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af brugeren. Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte punkt, vil kameraet fokusere baseret på information fra omgivende fokuspunkter.

 • Bruges til fotografier af atleter og andre aktive motiver, der er svære at indramme med [ Enkeltpunkts-AF ].

 • Denne indstilling er kun tilgængelig, når AF‑A eller AF‑C er valgt som AF-tilstand til stillfotografering.

h

[ Auto-område AF ]

Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokusområdet.

 • Brug ved lejligheder, hvor du ikke selv har tid til at vælge fokuspunktet, til portrætter eller til snapshots og andre øjeblikkelige billeder.

 • Hvis et portrætmotiv registreres under live view-fotografering, vises en gul kant, der angiver fokuspunktet, rundt om motivets ansigt. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vises den gule ramme i stedet omkring et øje (ansigts-/øjengenkendelse AF).

Manuelt fokuspunktvalg

Når en anden indstilling end [ Auto-område AF ] er valgt for AF-områdetilstand, kan du vælge fokuspunktet manuelt. Tryk multivælgeren op, ned, til venstre eller højre ( 1342 ) eller diagonalt for at vælge fokuspunktet.

Låsning af fokuspunktvalg

Valg af fokuspunkt kan låses ved at dreje fokusvælgerlåsen til " L "-positionen. Valg af fokuspunkt kan genaktiveres ved at dreje låsen til I .