Kameraindstillingerne nedenfor kan gendannes til standardværdierne ved at holde W ( Y ) og E nede sammen i mere end to sekunder (disse knapper er markeret med en grøn prik). Kontrolpanelet slukker kort, mens indstillingerne nulstilles.

Indstillinger tilgængelige fra fotooptagelsesmenuen

Mulighed

Standard

Billede kvalitet

JPEG normal

Billedestørrelse

Stor

ISO-følsomhedsindstillinger

ISO-følsomhed

P , S , A , M

100

Andre tilstande

Auto

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

hvidbalance

Auto > Hold den overordnede atmosfære

Finjustering

AB: 0, GM: 0

Indstil billedkontrol

Auto

Aktiv D-Lighting

Af

Flimmerreduktion

Indstilling for flimmerreduktion

Deaktiver

Indikator for flimmerreduktion

Automatisk bracketing

Fra 1

Multieksponering

Off 2

HDR (højt dynamisk område)

Off 3

Silent live view fotografering

Af

  1. Antal skud nulstilles. Bracketing-trin nulstilles til 1 EV (eksponering/flash-bracketing) eller 1 (hvidbalance-bracketing). [ Auto ] er valgt for det andet billede af ADL-bracketing-programmer med to billeder.

  2. Hvis multieksponering i øjeblikket er i gang, afsluttes optagelsen, og der oprettes multieksponering ud fra eksponeringer, der er optaget til det tidspunkt. Hvis [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt foto) ] er valgt, nulstilles multieksponeringstilstanden til [ Fra ]. [ Overlejringstilstand ], [ Antal billeder ] og [ Gem individuelle billeder (NEF) ] nulstilles ikke.

  3. [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt billede) ] nulstilles til [ Fra ]. [ HDR-styrke ] og [ Gem individuelle billeder (NEF) ] nulstilles ikke.

Indstillinger tilgængelige fra filmoptagelsesmenuen

Mulighed

Standard

ISO-følsomhedsindstillinger

Maksimal følsomhed

51200

Automatisk ISO-kontrol (tilstand M)

ISO-følsomhed (tilstand M)

100

hvidbalance

Samme som billedindstillinger

Indstil billedkontrol

Samme som billedindstillinger

Aktiv D-Lighting

Af

Elektronisk VR

Af

Hovedtelefonlydstyrke

15

Andre indstillinger

Mulighed

Standard

Fokuspunkt *

Centrum

Fleksibelt program

Af

Eksponeringskompensation

Af

AE lås hold

Af

AF-områdetilstand

Søgerfotografering

j , l , 8 , 9 !

Enkeltpunkts AF

b , f , d , e , k , m , P , S , A , M

Auto-område AF

Live view fotografering

e , l

Enkeltpunkts AF

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

Auto-område AF

Autofokustilstand

Still fotografering

Søgerfotografering

b , f , d , e , k , l , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

j

AF-S

Live view fotografering

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

AF-A

e , l

AF-S

Filmoptagelse

j , f , d , k , m , 8 , 9 , !

AF-S

e , l

AF-C

b , P , S , A , M

AF-F

Måling

Matrix måling

Flash-tilstand

Fyld flash

Flash kompensation

Af

FV lås

Af

Multivælger effektblænde

Deaktiver

Multivælger eksponeringskomp.

Deaktiver

Eksponeringsforsinkelsestilstand

Af

Eksponeringseksempel (Lv)

Af

Fremhæv display

Af

  • Fokuspunkt vises ikke, hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdetilstand.