De tilgængelige muligheder afhænger af den valgte tilstand med funktionsvælgeren.

Mulighed

Beskrivelse

Tilgængelig i

I

[ Fyld flash ] (synkronisering med frontgardin)

Denne tilstand anbefales til de fleste situationer. I tilstandene P og A indstilles lukkerhastigheden automatisk til værdier mellem 1 / 200 s (eller 1 / 8000 s med Auto FP High-Speed Sync) og 1 / 60 s.

b , P , S , A , M , EFCT ( j og m ekskluderet)

J

[ Reduktion af røde øjne ] (reduktion af røde øjne)

Bruges til portrætter. Flashen udløses, før billedet tages, hvilket reducerer "røde øjne" (en flashenhed med rød-øje-reduktion er påkrævet). Anbefales ikke med motiver i bevægelse eller i andre situationer, hvor hurtig lukkerrespons er påkrævet. Flyt ikke kameraet under optagelse.

b , P , S , A , M, EFCT ( j og m ekskluderet)

L

[ Langsom synkronisering ] (langsom synkronisering)

Med hensyn til [ Fyld flash ] bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys. Bruges, når du vil fange både motiv og baggrund. Det anbefales at bruge et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser.

P , A

K

[ Langsom synkronisering + røde øjne ] (reduktion af røde øjne med langsom synkronisering)

Med hensyn til [ Reduktion af røde øjne ], bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys. Bruges, når du vil inkludere baggrundsbelysning i portrætter. Det anbefales at bruge et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser.

P , A

M

[ Synkronisering med baggardin ] (synkronisering med baggardin)

Blitzen udløses lige før lukkeren lukker, hvilket skaber effekten af en lysstrøm bag lyskilder i bevægelse. Det anbefales at bruge et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser. Hvis du vælger P eller A efter at have valgt denne indstilling, indstilles flashtilstanden til langsom synkronisering.

P , S , A , M

s

[ Blink slukket ]

Blitzen udløses ikke.

b , P , S , A , M, EFCT

Studio Strobe belysning

Synkronisering med baggardin kan ikke bruges med studieflashsystemer, da den korrekte synkronisering ikke kan opnås.

Valg af flash-tilstand

Hold knappen N ( Y ) nede, og drej hovedkommandohjulet.

  • Den valgte indstilling vises på skærmen.